Życiorys prof. Krzysztofa Zanussiego

Krzysztof Zanussi urodził się 17 czerwca 1939 r. w Warszawie. W latach 1955 – 1959 studiował na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W tym samym czasie uczestniczył w wykładach na temat filmu, które odbywały się w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W 1959 r. podjął studia na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rok później rozpoczął naukę na Wydziale Reżyserii Łódzkiej Szkoły Filmowej, którą ukończył w 1966 r. Wyreżyserował wiele filmów dokumentalnych, fabularnych, przedstawień teatralnych i operowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jest autorem lub współautorem scenariuszy większości swoich filmów. W sumie zrealizował ich ponad trzydzieści. Najbardziej znane to: Barwy ochronne, Spirala, Constans, Cwał oraz Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. Za swoje filmy kilkunastokrotnie otrzymywał prestiżowe nagrody polskie, francuskie, argentyńskie i kanadyjskie. Od 1979 r. pełnił funkcję dyrektora i kierownika artystycznego Studia Filmowego TOR. W 1990 r. został wybrany prezydentem Federacji Europejskich Realizatorów Audiowizualnych. Od 1992 r. jest profesorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a od roku 1994 konsultantem Papieskiej Rady Kultury w Watykanie. Należ ponadto do Polskiego PEN – Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy.    


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona