Paul (Paweł) Wyczyński urodził się  29 czerwca  1921 r w Zelgoszczy na Kociewiu. W  1945 r. zdał maturę w Salzburgu w liceum zorganizowanym przez II Korpus Polski. Następnie kształcił się na Uniwersytecie w Lille. Po zakończeniu nauki wyjechał do Kanady. W 1951 r. podjął pracę wykładowcy literatury na Uniwersytecie w Ottawie. Sześć lat później uzyskał doktorat. W kolejnych latach przeszedł poszczególne szczeble kariery uniwersyteckiej, której zwieńczeniem było otrzymanie tytułu profesora zwyczajnego w 1964 r. Równolegle do funkcji uniwersyteckich przez 15 lat kierował pracą Centre de Recherche en civilisation canadienne - francaise.
W swoich badaniach naukowych prof. Wyczyński skoncentrował się na problemach związanych z komparatystką, krytyką literacką i tekstologią. Jest autorem, współautorem lub redaktorem ponad 50 książek i kilkudziesięciu artykułów. Sławę przyniosły mu prace o narodowym poecie francuskojęzycznej Kanadzie Emilu Nelliganie (biografia i wydanie całości jego dzieł wspólnie z R. Robidoux) oraz studia dotyczące twórczości Laberge'a.
W 1986 r. prof. Paul Wyczyński przeszedł na emeryturę. Za swoje osiągnięcia naukowe był wielokrotnie nagradzany. Został odznaczony m.in. Medalem Jej Wysokości Królowej Elżbiety II  pour la qualite des services rendus, Medalem Nelligana przez rząd Qubébécu, Medalem du Centenaire de la Société Royale du Canada oraz Orderem Frankofonów Amerykańskich. Oprócz naszej Uczelni doktoraty honorowe prof. Paulowi Wyczyńskiemu przyznały: Uniwersytet Laurencienne w Sudbury, Uniwersytet w Guelph oraz Uniwersytet Laval. Był członkiem honorowym Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej (od 1980) oraz honorowym obywatelem Starogardu Gdańskiego (od 1991).

Zmarł 27 XI 2008 w Ottawie.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2009, godz. 11:12 - Liliana Kycia