ks. kard. Stanisław Dziwisz urodził się 27 kwietnia 1939 r. w Rabie Wyżnej. Od 1957 r. kształcił się w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. 23 czerwca 1963 r. w Katedrze Wawelskiej przejął święcenia kapłańskie, których udzielił mu ówczesny wikariusz kapitulny, bp. Karol Wojtyła. W latach 1963 – 1965 pracował jako wikariusz w Makowie Podhalańskim. Przez kolejne dwa lata kształcił się w zakresie liturgiki na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, gdzie uzyskał stopień licencjata. W 1981 r. na podstawie pracy Kult św. Stanisława Biskupa w Krakowie od Soboru Trydenkiego uzyskał doktorat.
W latach 1967 – 78 pełnił funkcję kapelana ks. kard. Karola Wojtyły. W tym samym czasie wykładał liturgikę w Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie. Następnie od 1978 r., aż do końca pontyfikatu Jana Pawła II sprawował godność osobistego sekretarza Ojca Świętego. Pełnił ponadto szereg innych funkcji kościelnych. 19 marca 1998 r. przyjął sakrę biskupią, a pięć lat później został podniesiony do godności arcybiskupiej. 3 czerwca 2005 r. papież Benenedykt VI mianował ks. abp. Stanisława Dziwisza Metropolitą Krakowskim, a 24 marca 2006 r. nadał mu kapelusz kardynalski.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2008, godz. 13:38 - Liliana Kycia