Opera omnia

 

Na 91. urodziny Josepha Ratzingera ukazały się kolejne tomy dzieł wszystkich w serii Opera omnia pod redakcją Marzeny Góreckiej oraz ks. Krzysztofa Góździa. Są to tom 9/1 i 9/2: "Wiara w Piśmie i Tradycji. Teologiczna nauka o zasadach" (Lublin 2018, ss. 1058). W niniejszym tomie akcent spoczywa na kwestii wiary, która odpowiada na Objawienie Boże i świadczy o nim w Piśmie i Tradycji. Dlatego chodzi tu  przede wszystkim o teologiczną teorię poznania; o wiarę i teologię jako naukę wiary, o jedną wiarę w obliczu wielości religii w świecie, w szczególności jednak o centralne loci theologici: Pismo i Tradycję, na podstawie których można na nowo określić relację dogmatu i historii i lepiej ukazać Kościół jako miejsce przekazywania wiary.

 

Z tej samej okazji wydana została książka, która w nowym wymiarze prezentujeLogos i Miłość teologię Josepha Ratzingera-Benedykta XVI  "Logos i Miłość" (Lublin 2018, ss. 346). Tytuł dzieła wyraża najgłębszą relację Chrystusa, Wiary i Kościoła, która ma swe pierwotne źródło w samej Trójcy Świętej, objawionej przez wcielony Logos jako Miłość. „Bóg jest Miłością" (1 J 4,16b), która daje się nam poznać przez Jezusa Chrystusa , daje się przyjąć w wierze chrześcijańskiej i pozwala nią żyć w Kościele Chrystusowym. Uwierzyliśmy zatem przez Syna Bożego Jezusa Chrystusa (por. 1 P 1,21) „miłości, jaką Bóg ma ku nam" (1 J 4,16).

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2018, godz. 13:17 - Leszek Wojtowicz