Uroczysta prezentacja Opera Omnia Josepha Ratzingera na Zamku Królewskim w Warszawie

9 kwietnia 2016 r. o godz. 13.00 na Zamku Królewskim w Warszawie w Sali Koncertowej (Plac Zamkowy 4) odbyła się uroczysta prezentacja Opera Omnia Josepha Ratzingera. O nauczaniu II Soboru Watykańskiego, tom 7/1. Podczas wydarzenia zaprezentowano również Dogmatykę Katolicką kardynała Gerharda L. Müllera.


 

Prezentacja t. 7/1 Opera Omnia Josepha Ratzingera i Dogmatyki katolickiej (od lewej: prezes K. Jałosiński, kard. T. Bertone, ks. K. Góźdź, Kard. G.L. Müller). Sala Koncertowa na Zamku Królewskim w Warszawie, 9 kwietnia 2016 r.

 

 

 

 

 


 

 

W kilka lat po zakończeniu Soboru Watykańskiego II wciąż jeszcze wybrzmiewały dwa przeciwstawne głosy: progresistów i konserwatystów. Pierwsi uważali, że Sobór nic nowego nie wniósł, wszystko czego miał dokonać, stało się już nieaktualne. Drudzy natomiast posądzali Sobór nawet o herezję i o upadek Kościoła katolickiego.

Wobec tych dwóch stanowisk Ratzinger stwierdza, że za Vaticanum II stoi ten sam autorytet, jak za Vaticanum I i Trydentem, a więc autorytet papieża i kolegium biskupów. Vaticanum II pod względem nauczania nawiązuje do poprzednich soborów i przejmuje ich wypowiedzi. Dlatego sformułował tezę: „Nie sposób opowiedzieć się za Vaticanum II, a przeciw Trydentowi i Vaticanum I. Nie sposób także opowiedzieć się za Trydentem i Vaticanum I, a przeciw Vaticanum II.”

Oznacza to, że akceptacja Vaticanum II jest jednocześnie akceptacją całej Tradycji Kościoła, a w szczególności dwóch poprzednich soborów. Tym samym opowiedzenie się przeciw Vaticanum II jest negacją autorytetu jakim cieszyły się poprzednie sobory. Każde z przeciwstawnych stanowisk niszczy tu ciągłość i całość nauczania Kościoła, które może być pojmowana jedynie jako niepodzielna jedność.

Ta główna zasada pojmowania Kościoła jako jedność i całość wybrzmiewa w dokumentach Soboru Watykańskiego II, których drogę powstawania, formułowania, przekazu i interpretacji ukazuje niniejszy tom. Całe bogactwo drogi soborowych obrad przedstawia świadek tych wydarzeń – Joseph Ratzinger, który jako ekspert soborowy towarzyszył kardynałowi Josefowi Fringsowi podczas obrad Soboru i czynnie w nim uczestniczył.

Niech słowa Josepha Ratzingera zachęcą i nas do zagłębienia się w tę niewyczerpalną kopalnię odkrywania czym jest Kościół Chrystusowy i jego nauczanie na przykładzie Soboru Watykańskiego II: «W kardynale Fringsie miałem „ojca”, który przykładnie żył tym duchem soboru. Odznaczał się wielką otwartością i szerokimi poglądami, wiedział też jednak, że do wolności i otwartości prowadzi tylko wiara, która pozostaje zamknięta dla błędnych postaw pozytywistycznych.«  I tak Ratzinger stał się autentycznym i proroczym interpretatorem Soboru.

 

ks. prof. dr hab. Krzysztof Gódź

 

Wybór tekstów z prezentowanego tomu

 

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona