Tom XIV: Kazania (Homilie – Przemówienia – Medytacje)

opera omnia kazaniaNa Święta Wielkanocne 2020 ukazała się pierwsza część tomu XIV/1: Kazania (Homilie – Przemówienia – Medytacje) [Wydawnictwo KUL, Lublin 2020, ss. 660] w przekładzie prof. Marzeny Góreckiej. Zawarte są w nim teksty z okresu Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

 

„W najobszerniejszym tomie Opera omnia przedstawiamy wspaniały skarb słowa Bożego, wyrażanego słowami, myślą i sercem Josepha Ratzingera – kapłana, profesora, biskupa, kardynała, prefekta Kongregacji Nauki Wiary i papieża Benedykta XVI. Skarb ten jest nie tylko ogromny ilościowo – prezentujemy tu łącznie 392 teksty na ponad dwu tysiącach stron – ale przede wszystkim jest mistrzowskim wyrazem obchodzenia się ze słowem i pięknem języka, ubierającym to słowo w przedziwnie bogatą szatę i wdzięk na miarę czci oddawanej Bogu. Nie chodzi tu bowiem tylko o artystyczne piękno w sensie tworu człowieka jako artysty malarza, rzeźbiarza, poety, pisarza czy muzyka, lecz o odkrywanie boskiego piękna słowa Bożego przez Kapłana zakochanego bez reszty w Bogu. O tym, że nie mówi on o sobie, o nas, lecz o Bogu, świadczy motto tomu XIV: „Orędzie Jezusa przepowiadamy w sposób pełny tylko wtedy, gdy przepowiadamy samego Jezusa”. Przepowiadanie w chrześcijaństwie, w Kościele Chrystusowym, jest bowiem przepowiadaniem tylko Jezusa. Tej zasady trzymał się zawsze Autor tego monumentalnego tomu chrystologiczno-homiletycznego”.

 

                                       (Z Wprowadzenia do tomu XIV ks. prof. Krzysztofa Góździa)

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona