Tom 12

31 sierpnia 2012 r. w ramach Duszpasterskich Wykładów Akademickich, odbyła się uroczysta prezentacja 12. tomu Opera Omnia Josepha Ratzingera pt. Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości.

 

Opera Omnia, t. 12Pierwszy tom z edycji Opera Omnia Josepha Ratzingera: Teologia liturgii - wprowadził nas w istotę liturgii chrześcijańskiej, która odzwierciedla się w służbie ukierunkowanej na Logos, na Syna Bożego. Dzięki tej jedynej w swoim rodzaju służbie miłości Syna wobec Ojca liturgia dzisiejsza czerpie z niej swoją wyjątkową moc, która objawia się w przychodzeniu Boga do człowieka. Zadaniem człowieka jest włączyć się w tego ducha liturgii, by spotkać się z Bogiem i dążyć do zjednoczenia z Nim. A to znaczy dążyć do przemiany, do oczyszczenia, do stawania się świętym, do stawania się miłością.

Z kolei tom 12: Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości - wskazuje na ludzi, którzy są powołani do tej służby Logosowi w sposób szczególny, aby być głosicielami nauki Chrystusa, a przez to zwiastunami radości odkupienia i radości życia wiecznego. Kapłaństwo jest bowiem „wejściem w świat” i w posłannictwo Jezusa, jest przyjęciem na siebie pokory wiary i ryzyka służby, aby ostatecznie przygotować Panu lud doskonały. Kapłani, przez budzenie wiary i doprowadzenie ludzi do Boga jako realnej rzeczywistości w tym świecie, stają się „sługami naszej radości” (por. 2 Kor 1,24). Wiodą nas do Boga, który będzie radością naszego życia wiecznego.

Joseph Ratzinger konsekwentnie kroczy drogą pod hasłem - „Bóg najpierw”. Teraz ukazuje nam główny drogowskaz tej drogi: jest nim służba kapłańska, jej istota wyraża się w głębokiej, osobistej więzi z Chrystusem. Służba ta ma miejsce w Kościele Chrystusowym i jest sprawowana przez urząd biskupa i prezbitera oraz posługę diakońską. Ważną rolę odgrywa przy tym nieustanne kształcenie teologiczne kapłanów, które odzwierciedla się także w ich duchowości. I właśnie tu Ratzinger bardzo odważnie pochyla się nad duchowością kapłańską w niezwykle głębokich medytacjach biblijno-teologicznych, kazaniach z okazji święceń kapłańskich i diakońskich, a także Mszy świętych prymicyjnych czy jubileuszowych.

Jestem przekonany, że jak t. 11: Teologia liturgii stała się dla chrześcijan i dla ludzi dobrej woli współczesnym „katechizmem”, tak teraz t. 12: Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości jest czymś w rodzaju modlitwy brewiarzowej dla duchownych i dla świeckich. Obydwa tomy Opera Omnia są doskonałym przygotowaniem do Roku Wiary, który rozpocznie się w październiku tego roku.


ks. prof. Krzysztof Góźdź, redaktor Opera Omnia

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona