ZADANIA

Najważniejsze  zadania, realizowane zgodnie z obecną strukturą Działu

 

Sekcja Interwencji i Wsparcia

 • bieżąca pomoc użytkownikom (Helpdesk) w zakresie sprzętu i oprogramowania

 • obsługa Centrum Personalizacji Kart Procesorowych

 • instalacja i konfiguracja stacji roboczych i terminali w pionie administracyjnym i naukowo-dydaktycznym

 • obsługa formalna wniosków dotyczących linii telefonicznych oraz kont w systemach informatycznych

 • weryfikacja potrzeb jednostek organizacyjnych w zakresie infrastruktury informatycznej

 • konsultacje w zakresie procesu zakupu infrastruktury informatycznej, sprzętu i akcesoriów komputerowych

 

Sekcja Administracji Systemami IT

 • projektowanie i zarządzanie urządzeniami infrastruktury sieciowej i serwerowej

 • monitorowanie pracy urządzeń, systemów oraz oprogramowania użytkowego Uczelni;

 • administrowanie centralnymi usługami informatycznymi (poczta elektroniczna, wewnętrzna sieć komputerowa)

 • zabezpieczenie wykonania bieżących kopii bezpieczeństwa wdrożonych systemów oraz gromadzonych na nich zasobów Użytkowników

 • sporządzanie specyfikacji technicznych na potrzeby SIWZ w zakresie infrastruktury teleinformatycznej KUL

 • sprawowanie nadzoru nad realizacją usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne w zakresie zadań Sekcji

 

Sekcja Cyberbezpieczeństwa

 • szacowanie ryzyka w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego KUL

 • monitorowanie zdarzeń i obsługa incydentów bezpieczeństwa

 • wdrożenie i utrzymanie norm w zakresie bezpieczeństwa IT

 • okresowe audyty dostępów oraz wewnętrzne testy bezpieczeństwa

 • opracowywanie dokumentacji oraz procedur wewnętrznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona