Dział TeleInformatyczny KUL

al. Racławickie 14; 20-950 Lublin
tel. (081) 445 41 43;

Recepcja Działu, Grupa Helpdesk: CN-223 tel. (81) 445 32 21 godz. 7:30 - 15:30
Godziny dyżurów: 7:30-17:00 (w okresie wakacyjnym 7:30-15:30) tel. (81) 445 4143;                                        Dyżur w punkcie obsługi: CN-220 tel. (81) 445 33 50 godz. 10:00-14:00

 

Grupa Wdrożeniowa S4A: (81) 445 43 21

 

Pracowników Uczelni zachęcamy do zgłaszania spraw i problemów poprzez system Zgłoszeń na e-KUL.

 

Formularz kontaktowy:

Dział Teleinformatyczny

 

 

 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Autor: Krystyna Szawłowska
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2019, godz. 15:15 - Marta Antoniuk-Zych