Dział TeleInformatyczny KUL

Al. Racławickie 14, CN-223
20-950 Lublin
tel. (081) 445 41 43

Grupa Helpdesk pok. CN-223 (pn.-pt. godz. 7:30 - 15:30)
tel. (81) 445 4143
kom. 530 282 874
kom. 789 368 300
kom. 509 496 532

Grupa Wdrożeniowa S4A:
tel. (81) 445 43 21

Pracowników Uczelni zachęcamy do zgłaszania spraw i problemów poprzez system Zgłoszeń na e-KUL.

 

 

 

Formularz kontaktowy:

Dział Teleinformatyczny

 

 

 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Autor: Krystyna Szawłowska
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2021, godz. 12:02 - Krystyna Szawłowska