________________________________________

Zadania UCRK

 

 

  • rekrutacja kandydatów na studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia;
  • obsługa słuchaczy studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkolenia;
  • prowadzenie dokumentacji toku studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń;
  • przygotowywanie umów cywilnoprawnych na prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach oraz rozliczanie dokumentów księgowych;
  • współpraca z wydziałami i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizacji studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń, w szczególności w zakresie opracowywania i weryfikacji ich dokumentacji, w tym programów i planów kształcenia, preliminarzy i budżetów studiów, dokumentacji przetargowej;
  • promocja oferty edukacyjnej w zakresie studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń;
  • współpraca edukacyjno-szkoleniowa z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności w zakresie organizacji studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń oraz konferencji;
  • koordynowanie procesów rozwijania kompetencji wśród pracowników Uniwersytetu.

 

(na podstawie Regulaminu organizacyjnego KUL, z dnia 7 grudnia 2017 r., zał. nr 1, § 48).


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona