Ustawa 2.0

Biuro Karier we współpracy z Uniwersyteckim Centrum Rozwijania Kompetencji prowadzi następujące działania na rzecz Uczelni w kontekście wdrażania Ustawy 2.0:

 

  • Przygotowywanie oferty szkoleń i studiów podyplomowych na podstawie programów tworzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Uniwersytetu;
  • W ofercie tej szczególnie ważną rolę odgrywają szkolenia certyfikowane i studia kwalifikacyjne;
  • Pozyskujemy certyfikaty poświadczające wysoką jakość świadczonych usług edukacyjnych. Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji posiada akredytację VCC - certyfikację kursów profesjonalnych rozpoznawalną na rynku krajowym i zagranicznym;
  • Biuro Karier KUL opracowało i rozwija bazę pracodawców, których potencjał zatrudnieniowy i rynkowy może być wykorzystywany przy tworzeniu i realizacji szkoleń i studiów podyplomowych. Od lutego 2019 baza będzie informatyzowana, dzięki czemu wszyscy jej użytkownicy otrzymają dostęp do informacji o poszukiwanych partnerach;
  • Baza może być także wykorzystana w celu tworzenia programów praktyk (obowiązkowych i nieobowiązkowych) oraz staży. Praktyki mogą mieć zarówno charakter rynkowy, jak i badawczy (rozwój kompetencji badawczych studentów KUL);
  • Prowadzimy audyty programów kształcenia pod kątem realizacji efektów kształcenia w zakresie kompetencji rynkowych oraz możliwości kontynuacji kształcenia specjalistycznego po ukończeniu studiów 1. i 2. stopnia. Audyty są przeprowadzane we współpracy z Działem Kształcenia KUL oraz z udziałem ekspertów zewnętrznych m.in. z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie;
  • Wszystkie wyżej wymienione działania mogą być także prowadzone w kontekście komercjalizacji programów kształcenia i innych produktów związanych z procesami dydaktycznymi (rozwiązania e-learningowe, projekty aplikacji edukacyjnych itp.).


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona