Prorektor ds. Kształcenia

dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL

Do kompetencji Prorektora ds. kształcenia należy w szczególności:

 

1) nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu kształcenia;

2) nadzór nad tworzeniem planów i programów studiów stacjonarnych

i niestacjonarnych w Uniwersytecie (I i II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich);

3) nadzór nad akredytacją kierunków studiów w Uniwersytecie;

4) koordynacja pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów w obszarze kształcenia, w tym nadzór nad pozyskiwaniem i realizacją międzynarodowych

i krajowych projektów dotyczących kształcenia;

5) nadzór nad procesem rekrutacji na studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające i szkolenia specjalistyczne;

6) współuczestniczenie w procesie decyzyjnym w zakresie promocji rekrutacji;

7) nadzór nad jakością kształcenia w Uniwersytecie, w tym nad procesem wewnętrznej oceny jakości kształcenia;

8) nadzór nad funkcjonowaniem procesu kształcenia przez całe życie w Uniwersytecie oraz współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku;

9) nadzór nad pozyskiwaniem i realizacją międzynarodowych i krajowych projektów dydaktycznych;

10)nadzór nad procesem kształcenia nauczycieli akademickich;

11)nadzór nad organizacją praktyk studenckich;

12)koordynacja międzynarodowych programów edukacyjnych;

13)nadzór nad procesem wymiany międzynarodowej i krajowej pracowników;

14)nadzór nad administracją wydziałową obsługującą proces kształcenia

i jednostkami podległymi;

15)inne zadania zlecone przez Rektora.

 

Sekretariat uprzejmie informuje,
że Prorektor prof. Ewa Trzaskowska
w najbliższym czasie (do odwołania)
będzie przyjmować interesantów
po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie w trybie zdalnym


Sekretariat Prorektora ds. kształcenia uprzejmie informuje,

że w terminie 11-15 stycznia br. będzie czynny

we wtorek 12 stycznia i czwartek 14 stycznia br.

 

W poniedziałek 11 stycznia, środę 13 stycznia oraz piątek 15 stycznia dostępny jest pod adresem e-mailowym: prorektor.ksztalcenie@kul.pl

oraz numerem telefonu: 81 445 41 38.

Dokumenty w te dni można przekazać przez Kancelarię Ogólną (GG 104)

 

 

                                       

Sekretariat Prorektora ds. Kształcenia

Gmach Główny, I piętro, p. 138

 

 

dr Marta Lizut

tel. 81 445 41 38

e-mail: prorektor.ksztalcenie@kul.pl

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2021, godz. 07:36 - Marta Lizut