Kierownik Kancelarii: mgr Justyna Zaprawa

 


 

Sekretariat Rektora KUL

 

Sekretariat Prorektora ds. Studentów

 

Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Kształcenia

 

Sekretariat Pełnomocnika ds. finansów

 

Sekretariat Dyrektora Administracyjnego

 

Redaktor naczelna Przeglądu Uniwersyteckiego

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2019, godz. 09:43 - Leszek Wojtowicz