Do zadań Kancelarii Rektorskiej należy w szczególności:

 

1) organizacja pracy i obsługa administracyjno-biurowa Rektora, Prorektorów, Dyrektora administracyjnego oraz Dyrektora Kancelarii i Gabinetu Rektora;

2) koordynowanie, organizowanie oraz obsługa spotkań i podróży służbowych Rektora, Prorektorów, Dyrektora administracyjnego oraz Dyrektora Kancelarii i Gabinetu Rektora;

3) przekazywanie decyzji i poleceń Rektora, Prorektorów, Dyrektora administracyjnego oraz Dyrektora Kancelarii i Gabinetu Rektora jednostkom organizacyjnym lub pracownikom Uniwersytetu;

4) zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentacji;

5) gromadzenie i archiwizacja dokumentacji wpływającej i wychodzącej, w tym dokumentacji dotyczącej wniosków o patronat Rektora i przyznanych patronatów;

6) prowadzenie rejestru organizacji studenckich.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2020, godz. 11:26 - Leszek Wojtowicz