W 1996 r. przemianowano Sekcję Społeczną na Instytut Socjologii, z zachowaniem dotychczasowej struktury katedr. Obecnie studia na kierunku Socjologia prowadzone są jako studia I (licencjackie), II (magisterskie uzupełniające) i III stopnia (studia doktoranckie).

 

 

Pod koniec lat 80-tych XX w. w ramach WNS utworzono nowy ośrodek dydaktyczny w Stalowej Woli, najpierw jako punkt konsultacyjny WNS, a od 1990 r. jako Filia WNS KUL. Od roku 1999/2000 funkcjonował kierunek socjologia na studiach zaocznych dwustopniowych – licencjackich i uzupełniających studiach magisterskich. Koncepcje organizacyjne i programy kształcenia dla socjologii (i pedagogiki) opracował prof. Piotr Kryczka, który przez trzy kadencje pełnił funkcje prodziekana WNS do spraw filii w Stalowej Woli.

 

 

Pierwszym tomom "Roczników Nauk Społecznych" ukazującym się w III RP nadawany był status specjalny: w 1990 roku tom 18 poświęcono po raz kolejny Czesławowi Strzeszewskiemu, a w 1993 (tom 21) Janowi Turowskiemu z okazji 50-lecia pracy. Charakter specjalny miał też tom łączony (1991-1992, tomy 19-20), który poświecony był 100-leciu encykliki Rerum novarum. W 1996 roku (tom 24) po raz pierwszy w stopce redakcyjnej pojawiła się funkcja sekretarza – sprawował ją wówczas Franciszek J. Mazurek. Od kolejnego tomu zaznaczana była już także funkcja redaktora naczelnego, którą od 1997 roku (tom 25) aż do 2010 (tom 38) – z jednym wyjątkiem w 2002 roku (tom 30) ze względu na tom jemu poświęcony – sprawował ks. Roman Dzwonkowski SAC.

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2018, godz. 01:38 - Tomasz Peciakowski