Prof. dr hab. Andrzej Sękowski przedstawił wykład pt. "Artysta natchniony" na Ogólnopolskiej Sesji Akademii Artes Liberales (Lublin, 26 luty - 10 marca)
Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2007, godz. 18:35 - Ewelina Soszyńska