23 (2013), nr 2

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 

ARTYKUŁY

 

Prawo

 

Włodzimierz Broński

Mediacja w sprawach karnych i nieletnich w prawie europejskim
Mediation in Criminal Proceedings and Cases Involving Minors Under European Law

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Edyta Szpura

O potrzebie regulacji fundacji niesamodzielnej w prawie polskim (?)

On the Need to Regulate Charitable Trusts in Polish Law

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Mirosław Kopeć

Geneza skargi na przewlekłość postępowania w prawie polskim

Genesis of Complaints About the Length of Proceedings in the Polish Law

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Prawo kanoniczne

 

Anna Gołębiowska

Encefalopatia jako przyczyna nieważności małżeństwa w świetle wyroków trybunałów kościelnych

Encephalopathy As a Cause of Annulment of Marriage in the Light of the Judgments of Ecclesiastical Tribunals

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Krzysztof Mikołajczuk

Uznanie za zmarłego a możliwość zawarcia nowego małżeństwa. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i kanonicznego
Declaration of Death and the Possibility Yo Conclude New Marriage. Selected Areas of Civil and Canon Law

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Grzegorz Bzdyrak

Małżeństwa katolicko-muzułmańskie w praktyce administracyjnej i sądowej Archidiecezji Lubelskiej w latach 1984-2004

Catholic-Muslim Marriage in Administrative and Judicial Practice of the Archdiocese of Lublin Between 1984-2004

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Administracja

 

Agnieszka Żywicka

Regulowana działalność gospodarcza w dziedzinie usług turystycznych - uwarunkowania administracyjnoprawne

Regulated Business Operation in the Area of Tourist Services - Administrative and Legal Aspect

 

» Pełny tekst (PDF)

 

RECENZJE

 

Tomasz Sójka, Umowa objęcia akcji, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2012 (Karol Dąbrowski, Tomasz Dąbrowski)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

SPRAWOZDANIA

 

Lech Buczek, Konferencja Naukowa „Etyka przywództwa. Moralne wyzwania w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej”, Warszawa, 12 grudnia 2012

 

» Pełny tekst (PDF)

Autor: Anna Słowikowska
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2015, godz. 21:50 - Marek Smarzewski