25 (2015), nr 3

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 

ARTYKUŁY

 

Prawo

 

Aneta Maria Abramowicz

Teaching of Religion in the System of Public Education and Equality of Religious Organizations
Nauka religii w publicznym systemie edukacji a równouprawnienie związków wyznaniowych [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Włodzimierz Broński, Maciej Jarota

Rokowania w rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Conversations in Collective Dispute Resolution [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Ewelina Kumor-Jezierska

Pojęcie pracodawcy w razie przejścia zakładu pracy

The Notion of 'Employer' in the Situation of Employing Establishment Takeover [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Jolanta Pacian

Małoletni jako dawca i biorca przeszczepów - ex vivo i ex mortuo. Regulacje i dylematy prawne

A Juvenile Person as a Donor and a Recipient - Ex Vivo and Ex Mortuo. Regulations and Legal Issues [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Prawo kanoniczne

 

Leszek Adamowicz

Duchowni celibatariusze i duchowni żonaci - dwa konteksty posługiwania w Kościele katolickim

Unmarried Ministers and Married Ministers - Two Contexts of the Ministry in the Catholic Church [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Tomasz Gałkowski CP

Uwagi wokół Instrumentum laboris XIV Generalnego Zebrania Zwyczajnego Synodu Biskupów dotyczące procesu małżeńskiego

Comments of XIV Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops on Instrumentum Laboris Concerning Matrimonial Procedures [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Teodor (Taras) Martyniuk

Monaster stauropigialny w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich

The Stauropegial Monastery in the Code of Canons of the Eastern Churches [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Andriy Tanasiychuk

Pontificia Praecepta de clero Uxorato Orientali i fakultatywność celibatu w katolickich Kościołach wschodnich

Pontificia Praecepta de Clero Uxorato Orientali and the Optionality of Celibacy in the Eastern Europe Catholic Churches [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

 

Administracja

 

Wojciech Lis

Status prawny Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

The Legal Status of the National Broadcasting Council [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

GLOSY

 

Grzegorz Maroń

Glosa do wyroku Sądu Sprawiedliwości Ontario w sprawie R. v. Wagner z dnia 12.06.2014 (R. v. Wagner, 2015 ONCJ 66)

Gloss to the Ontario Court of Justice Judgment of 12 June 2014 in the Case R. v. Wagner 2015 ONCJ 66 [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

RECENZJE

 

Anna Słowikowska, Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego. Studium kanoniczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014 (ks. Henryk Misztal)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

SPRAWOZDANIA

 

Lech Buczek, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Yonsei-Kim Dae-jung Forum of the World's Future” połączona z obchodami 130. rocznicy założenia Uniwersytetu Yonsei, Seul, 12 marca 2015 roku

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Lech Buczek, Lidia Fiejdasz-Buczek, Międzynarodowe targi edukacyjne „Korea Study Abroad Fair 2015”, Seul, 28-29 marca 2015

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Olga Nowak, Konferencja Naukowa „Węzłowe problemy prawa cywilnego - w 100-lecie urodzin Profesora Witolda Czachórskiego”, Warszawa, 22 czerwca 2015 roku

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Paweł Lewandowski, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 6 czerwca 2015

 

» Pełny tekst (PDF)

Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2016, godz. 02:41 - Marek Smarzewski