W Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie PTP-u. Prof. Andrzej Sękowski został ponownie wybrany na wiceprzewodniczacego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2007, godz. 13:28 - Ewelina Soszyńska