Henryk Witczyk, Świadectwo - czego dotyczy?, 9-17
 

Artykuły – Stary Testament


Jacek Stefański, VIII przykazanie Dekalogu na tle koncepcji świadectwa i świadka w tekstach legislacyjnych Starego Testamentu, 21-46
 
Janusz Lemański, „Świadectwo” (‘ēdût) w kapłańskiej koncepcji sanktuarium i przymierza, 47-76
 

Piotr Jaworski, Prorok jako świadek (Jr 23,16-22), 77-94
  
Arnold Zawadzki, Dawidowe świadectwo o Bożym przebaczeniu w Iz 55,3-5 na tle wewnętrznych rozterek judejskich wygnańców (lata 550-539 przed Chr.), 95-117
  

Artykuły – Nowy Testament


Piotr Nyk, „Wy jesteście świadkami tego!” (Łk 24,48). Koncepcja świadectwa w Ewangelii Łukasza, 121-145

 

Janusz Kręcidło, Świadectwo Boga Ojca o Jezusie w Ewangelii wg św. Jana, 147-167
 

Zbigniew Grochowski, Jezus jako świadek w Ewangelii wg św. Jana, 169-186
 

Aleksandra Nalewaj, Świadectwo Pism o Jezusie w Ewangelii Janowej, 187-206
 

Artykuły – Ojcowie i życie Kościoła


Jerzy Duda, Chrzest krwi jako heroiczny wyraz doskonałego świadectwa w nauczaniu Orygenesa, 209-225
  

Jacenty Mastej, Świadectwo w argumentacji za wiarygodnością chrześcijaństwa, 227-249
  

Wiesław Przygoda, Rola świadectwa w życiu i posłudze duszpasterzy w świetle nauczania Benedykta XVI, 251-274


Sławomir Płusa, Rola świadectwa w nowej ewangelizacji na przykładzie nowych ruchów eklezjalnych, 275-296

 

Autor: Marcin Zieliński
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2016, godz. 19:33 - Marcin Zieliński