Henryk Witczyk, Świadczyć - jak i o czym?
 
Artykuły – Stary Testament


Łukasz Florczyk, Kamień – świadek przymierza w Sychem (Joz 24,1-28) 
 
Wojciech Węgrzyniak, Trzy intrygujące aspekty świadectwa w Psalmach 
 
Andrzej Demitrów, Mądrościowe odczytanie przykazania: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu” (Wj 20,16; Pwt 5,20), w Księdze Przysłów 
 
Jolanta Judyta Pudełko, Aaron jako nauczyciel świadectw (Syr 45,17) 
 
Wojciech Pikor, Izrael jako świadek Boga (Iz 43,8-13) 
 
Arnold Zawadzki, Jahwe jako „prędki świadek” w Ml 3,5b. Niezwłoczność Bożego działania w obliczu kryzysu tożsamości religijnej Izraela na początku V w. przed Chr.
 
Artykuły – Nowy Testament


Krzysztof Mielcarek, "Będziecie moimi świadkami po krańce ziemi" (Dz 1,8). Łukaszowa wizja świadectwa z perspektywy Dziejów Apostolskich 
 
Mirosław Stanisław Wróbel, Świadectwo Jana Chrzciciela w IV Ewangelii 
 
Henryk Witczyk, Świadectwo „tego, który widział” (J 19,34-35) 
 
Piotr Kot, Pierwszy List Jana jako świadectwo teologiczne o historii zbawienia realizującej się w Jezusie Chrystusie 
 
Paweł Podeszwa, Syntagma „mieć świadectwo Jezusa” w Apokalipsie Janowej
 
Artykuły – Ojcowie i życie Kościoła

 

Marcin Wysocki, Męczennik jako świadek na podstawie akt męczenników 
 
Piotr Turzyński, Świadectwo dziewic w starożytności chrześcijańskiej 
 
Stanisław Dyk, Miejsce świadectwa w przepowiadaniu homilijnym 
 
Jacek Goleń, Rola świadectwa w rodzinie

Autor: Marcin Zieliński
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2016, godz. 19:19 - Marcin Zieliński