„Verbum Vitae” jest półrocznikiem biblijno-teologicznym wydawanym od 2002 roku przez Instytut Teologii Biblijnej „Verbum” w Kielcach, a od 2010 roku przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy współpracy z ITB „Verbum”.

Czasopismo ma charakter tematyczny. Każdy numer jest poświęcony konkretnemu problemowi teologii biblijnej, który jest prezentowany w artykułach grupowanych w trzech działach: Stary Testament – Nowy Testament – Ojcowie i życie Kościoła.

Nazwa czasopisma „Verbum Vitae” podkreśla chrystocentryczny charakter Pisma Świętego. Z tego powodu zawarte w nim artykuły próbują ukazać misterium Chrystusa, objawione w Starym i Nowym Testamencie i odkrywane coraz pełniej w żywej Tradycji Kościoła. Publikowane artykuły w większości bazują bezpośrednio na analizie literackiej i egzegezie wybranych tekstów biblijnych w celu odkrycia ich przesłania teologicznego. Autorzy nie ograniczają się tylko do metody historyczno-krytycznej, lecz sięgają również po inne metody i  podejścia wskazane przez Papieską Komisję Biblijną w dokumencie Interpretacja Pisma Świętego w Kościele (1993), m.in. po analizę narracyjną, retoryczną oraz metodę „kanoniczną”. Interdyscyplinarny charakter czasopisma wynika z obecności opracowań nie tylko z zakresu biblistyki, ale również patrologii, dogmatyki, teologii moralnej, pastoralnej i katechetyki. Dzięki temu „Verbum Vitae” jest adresowane tak do biblistów, jak i do osób badających związki teologii z Pismem Świętym.

 

  

 

 

                                        
   
   
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2016, godz. 13:54 - Leszek Wojtowicz