Podróże służbowe w celu prowadzenia badań naukowych wg Zarządzenia Rektora KUL

Szanowni Państwo,
wszystkie osoby, które zamierzają w najbliższym czasie wyjechać w podróż służbową w celu prowadzenia badań naukowych prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia Rektora KUL z dnia 25 września 2020 roku (ROP-0101-281/2020).

 

 

Zarządzenie ROP-0101-281/2020

 

Oświadczenie dla podróżnych - załącznik nr 5

 

 

 

 


Wszystkie osoby, które zamierzają w najbliższym czasie wyjechać w podróż służbową w celu prowadzenia badań naukowych prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia Rektora KUL z dnia 21 maja 2020 roku (ROP-0101-159/20) i składania wniosków o wystawienie polecenia wyjazdu służbowego z uzyskaną zgodą Prorektora ds. nauki i kadr.

W załączeniu treść zarządzenia.

 

Zarządzenie (ROP-0101-159/20)

 

Zarządzenie (ROP-0101-201/20) z dnia 26 czerwca 2020 r. 

2020-06-24

Komunikat dotyczący Regulaminu nagród za najlepiej punktowaną publikację

 

 

Regulamin oraz wzór wniosku znajdują się w załącznikach (regulamin, wniosek).

 

Uprzejmie prosimy o wypełnianie wniosków na komputerze.

 

 

2019-10-29

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ NAUKOWYCH

 

 

 Zapraszamy do zapoznania się z wykazem

najważniejszych krajowych instytucji grantodawczych

i skróconym opisem warunków udziału w wybranych konkursach przygotowanym

przez Dział Krajowych Projektów Naukowych i Działalności Statutowej.

 

 

 

broszura_wykaz_najwazniejszych_instytucji

2018-03-26

PROJEKTY NCN – DANE WNIOSKODAWCY

PROJEKTY NCN – DANE WNIOSKODAWCY

  1. Status wnioskodawcy

- osoba fizyczna – gdy z wnioskiem występuję osoba, która nie jest zatrudniona na Uniwersytecie

- jednostka naukowa –  gdy z wnioskiem występuję osoba, zatrudniona na Uniwersytecie

 

  1. Wnioskodawca (poziom 1):

- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

- Elektroniczna skrzynka podawcza ESP (ePUAP): /KUL/kuldbn

- Podział ze względu na podmiot sprawujący nadzór - A1. Uczelnia

- Podział ze względu na podmiot sprawujący nadzór - Uczelnia nadzorowana przez MNiSW

- Podział ze względu na profil działalności: - AUU - uniwersytet (w rozumieniu art. 3.1)

- Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? – TAK

- Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji bądź postępowania upadłościowego?  - NIE

- Czy finansowanie projektu będzie stanowić pomoc publiczną? – NIE

 

- NIP 712 016 10 05

- KRS – nie dotyczy

- numer rachunku bankowego (dla Miniatury) 35 1240 5497 1111 0010 6154 0241  

 

  1. Kierownik jednostki

- dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL

 

  1. Wnioskodawca (poziom 2):

- Dane Wydziału

 

- Czy podmiot otrzymuje subwencję na prowadzenie działalności naukowej? TAK

          

2018-11-29

Aktualne konkursy Narodowego Centrum Nauki

Aktualne konkursy Narodowego Centrum Nauki

 

 

Planowany harmonogram konkursów w 2020 roku

 

 

Rodzaj konkursu 2020
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)
CEUS-UNISONO nabór ciągły od lutego, zgodnie z wymogami agencji wiodącej pierwsze wyniki: druga połowa 2020 r.

OPUS 19

PRELUDIUM 19

POLS*

16 marca 16 czerwca grudzień 2020 r.

SONATA BIS 10

MAESTRO 12

DAINA 2

15 czerwca 15 września

marzec 2021 r.

maj 2021 r. (DAINA 2)

OPUS 20 + LAP

PRELUDIUM BIS 2

SONATA 16

BEETHOVEN CLASSIC 4

15 września 15 grudnia

czerwiec 2021 r. 

LAP – w zależności od terminu zatwierdzenia oceny przez agencje partnerskie z innych krajów

październik 2021 r. (BEETHOVEN CLASSIC 4)

SONATINA 5

SHENG 2

15 grudnia 15 marca 2021 r.

wrzesień 2021 r. (SONATINA 5)

październik 2021 r. (SHENG 2)

DIOSCURI 4 grudzień marzec 2021 r. październik 2021 r.

MINIATURA 4*

nabór ciągły od 4 maja do 30 września 2020 r.

 

 

 

 

 

 

2018-02-23