Pracownicy

 

Kierownik Działu Projektów Naukowych

mgr Bożena Żurek 

 

Zastępca Kierownika Działu Projektów Naukowych 

mgr Monika Malinowska-Panasiuk 

 

mgr Barbara Czemerys 

mgr Beata Cybulak 

dr Urszula Czyżewska

mgr Anna Duma

mgr Zuzanna Gawrońska 

mgr Beata Gulińska

mgr Joanna Guz

mgr Krystyna Kot 

mgr Barbara Lendzion-Tokarska 

dr Iwona Mróz

mgr Monika Sagan

mgr Monika Urbańska
WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona