Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

W terminie od 18.01.2021 r. do 18.03.2021 r. będzie prowadzony nabór wniosków w programie LIDER. Program przeznaczony jest dla młodych naukowców, którzy chcą kierować własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów badawczych posiadających możliwość wdrożenia w gospodarce.

Program adresowany jest do osób, które:

 1. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat
 2. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
 3. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
 4. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, a ich pobyt jest zarejestrowany.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w XII edycji konkursu w Programie LIDER znajdują się pod adresem: https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-xii-edycja/materialy-do-pobrania/ oraz na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-xii-edycja/

Wsparcie podczas pracy nad wnioskiem świadczą mgr Monika Malinowska-Panasiuk 81 461 13 56  oraz mgr Artur Truszkowski 81 461 13 56.

2021-01-05

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

 

Aktualnie trwa nabór wniosków w programie Monografie, który ma na celu finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń.

 • Program ma na celu finansowanie wydania oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac, które wybierane są w drodze konkursu.
 • Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium.
 • W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE).
 • Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego.

Najbliższe terminy składania aplikacji to 08.03.2021 r. i 10.05.2021 r.

Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są w pokoju CTW-16, tel. 81 461 13 56.

Informacje o konkursie znajdują się pod adresem: https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

Wniosek o dofinansowanie tłumaczenia: https://wnioski.fnp.org.pl/Login.aspx?ReturnUrl=/Start.aspx?WybranyJezyk=Polski&WybranyJezyk=Polski

2021-01-05

Granty z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Do 31 stycznia 2021 trwa nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Obecnie otwarte są wszystkie moduły – Dziedzictwo narodowe, Fundamenty oraz Uniwersalia 2.1 i Uniwersalia 2.2.

W ramach modułu Dziedzictwo narodowe obowiązują następujące obszary priorytetowe:

 • Dziecko i dzieciństwo w polskiej kulturze oraz historii – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.;
 • Przekłady literatury obcej w Polsce – kompendia wiedzy: bibliografie, słowniki, leksykony, encyklopedie, etc.;
 • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
 • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

W ramach modułu Fundamenty tematem konkursu jest:

 • Patriotyzm w świadectwach osobistych – pamiętniki, listy, dzienniki, fotografie, albumy, utwory muzyczne, etc.

Zgłoszenia o zamiarze przygotowania wniosku przyjmujemy w terminie do 11 stycznia 2021

Zgłoszenia przyjmuje Artur Truszkowski, CTW pokój 16, tel. 81 461 13 56, e-mail: arthur@kul.pl.

Informacje o konkursach oraz instrukcje wypełniania wniosków znajdują się na następujących stronach:

2021-01-05

FUNDUSZ WYDAWNICZY - wznowienie przyjmowania wniosków

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do składania wniosków na dofinansowanie wydania w roku 2020 publikacji naukowych: monografii a zwłaszcza artykułów naukowych.
Koszty dofinansowania muszą zostać poniesione i rozliczone w roku 2020. Do niniejszej aktualności zostały załączone Regulamin i wzór wniosku, są również dostępne na stronie naszego działu. Wnioski proszę składać w pokoju CTW 22 lub w formie skanu na adres beata.gulinska@kul.pl

 

wersja edytowalna wniosku

 

2020-11-23

Regulamin nagród za najlepiej punktowaną publikację

Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z Regulaminem nagród za najlepsze publikacje wydane w okresie 1 grudnia 2019 - 30 listopada 2020.
Osoby zainteresowane, spełniające kryteria proszę o składanie kompletnych wniosków wraz z opiniami koordynatorów dyscyplin w formie skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej adres wojcik@kul.pl lub w wersji papierowej w biurze DKPN .

W załączeniu Regulamin i wniosek w formie edytowanej.

Regulamin

 

Wniosek w formie edytowalnej DOC ODT

2020-11-06

Podróże służbowe w celu prowadzenia badań naukowych wg Zarządzenia Rektora KUL

Szanowni Państwo,
wszystkie osoby, które zamierzają w najbliższym czasie wyjechać w podróż służbową w celu prowadzenia badań naukowych prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia Rektora KUL z dnia 25 września 2020 roku (ROP-0101-281/2020).

 

 

Zarządzenie ROP-0101-281/2020

 

Oświadczenie dla podróżnych - załącznik nr 5

 

 

 

 


Wszystkie osoby, które zamierzają w najbliższym czasie wyjechać w podróż służbową w celu prowadzenia badań naukowych prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia Rektora KUL z dnia 21 maja 2020 roku (ROP-0101-159/20) i składania wniosków o wystawienie polecenia wyjazdu służbowego z uzyskaną zgodą Prorektora ds. nauki i kadr.

W załączeniu treść zarządzenia.

 

Zarządzenie (ROP-0101-159/20)

 

Zarządzenie (ROP-0101-201/20) z dnia 26 czerwca 2020 r. 

2020-06-24

Komunikat dotyczący Regulaminu nagród za najlepiej punktowaną publikację

 

 

Regulamin oraz wzór wniosku znajdują się w załącznikach (regulamin, wniosek).

 

Uprzejmie prosimy o wypełnianie wniosków na komputerze.

 

 

2019-10-29

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ NAUKOWYCH

 

 

 Zapraszamy do zapoznania się z wykazem

najważniejszych krajowych instytucji grantodawczych

i skróconym opisem warunków udziału w wybranych konkursach przygotowanym

przez Dział Krajowych Projektów Naukowych i Działalności Statutowej.

 

 

 

broszura_wykaz_najwazniejszych_instytucji

2018-03-26

Aktualne konkursy Narodowego Centrum Nauki

Aktualne konkursy Narodowego Centrum Nauki

 

Prezentujemy planowany harmonogram przeprowadzania przez Narodowe Centrum Nauki konkursów w 2021 r. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

 
Rodzaj konkursu 2021
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)

OPUS 21

PRELUDIUM 20

15 marca 15 czerwca grudzień 2021 r.

MINIATURA 5*

nabór ciągły od 4 maja do 30 września 2021 r.

SONATA BIS 11

MAESTRO 13

15 czerwca 15 września

marzec 2022 r.

OPUS 22 + WEAVE

PRELUDIUM BIS 3

SONATA 17

POLONEZ BIS 1

15 września 15 grudnia

czerwiec 2022 r. 

WEAVE – w zależności od terminu zatwierdzenia oceny przez agencje partnerskie z innych krajów

SONATINA 6

15 grudnia 15 marca 2022 r.

wrzesień 2022 r.

* termin ogłoszenia naboru może ulec zmianie. 

 

2018-02-23