Z uchwały Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL dr Wandzie Półtawskiej.

Tytuł ten jest wyrazem najwyższego uznania dla odważnej chrześcijańskiej postawy Wandy Półtawskiej, zaangażowanej w obronę godności i świętości życia ludzkiego poprzez świadectwo wierności Bogu i Ojczyźnie, wieloletnią współpracę z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w głoszeniu światu Ewangelii życia oraz liczne publikacje i wykłady, w czytelny i skuteczny sposób promujące wartość małżeństwa i rodziny.

 

Życiorys dr Wandy Półtawskiej

Laudacja (doc.)

Recenzja (doc.)

Przemówienie Doktora Honoris Causa (doc.)

Akademicka Kronika Filmowa

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2011, godz. 14:08 - Liliana Kycia