Doktor Honoris Causa KUL Stanisław Kardynał Dziwisz


Uchwała Senatu Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z dnia 25 stycznia 2001 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL
bp. dr. Stanisławowi Dziwiszowi.

Senat Akademicki, na wniosek Rady Wydziału Teologii z dnia 16 stycznia 2001 roku, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie nadał tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Doktorowi Stanisławowi Dziwiszowi.

Tytuł ten jest wyrazem najwyższego uznania dla wiernego i odpowiedzialnego wypełniania funkcji Sekretarza Jego Świątobliwości papieża Jana Pawła II. Jest także wyrazem wdzięczności za nieustanną troskę o Katolicki Uniwersytet Lubelski i okazywaną mu pomoc. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Dziwisz, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego Rady Fundacji Jana Pawła II, z wielkim osobistym zaangażowaniem wspiera prowadzenie Domu Fundacji w Lublinie, umożliwiając młodzieży ze Wschodu studia w KUL, a także wspomaga finansowo działający w KUL Instytut Jana Pawła II.

 

Życiorys Stanisława Kardynała Dziwisza

Laudacja (doc.)

Przemówienie Doktora Honoris Causa (doc.)


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona