Wyciąg z protokołu nr 481 z posiedzenia Senatu Akademickiego KUL w dniu 24 października 1990 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL  Piotrowi Michałowi
księciu Czartoryskiemu.

Na wniosek Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Senat w głosowaniu tajnym jednogłośnie podjął decyzję o nadaniu Panu inż. Piotrowi księciu Czartoryskiemu tytułu doktora honoris causa za zasługi w umacnianiu jedności narodowej kultury pomiędzy emigracją a polską macierzą.

 

Życiorys Piotra Michała księcia Czartoryskiego

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2010, godz. 10:47 - Liliana Kycia