Koordynatorzy na KUL

Koordynatorzy VIII edycji Festiwalu na KUL

ks. dr hab.
Sławomir Nowosad,
prof. KUL
 
  Przewodniczący Uczelnianego Zespołu
ds. VIII Lubelskiego Festiwalu Nauki
  Prorektor KUL ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
    tel. 81 445 41 38
     
dr Andrzej Zykubek   Koordynator VIII edycji
Lubelskiego Festiwalu Nauki na KUL
    Katedra Filozofii Biologii
tel. 81 445 42 17;
festiwal [at] kul.pl                    www.kul.pl/festiwal
     
dr Joanna Płońska
  Koordynator Wydziału Teologii
    Katedra Psychoprofilaktyki Rodziny,
tel. 81 445 35 04; asiula [at] kul.pl
dr Sławomir Hypś   Koordynator Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego
i Administracji
    Katedra Prawa Karnego,
tel. 81 445 37 47; shyps [at] kul.pl
dr hab. Zbigniew Wróblewski   Koordynator Wydziału Filozofii
  Katedra Filozofii Przyrody Ożywionej
tel. 81 445 42 23; zbyl [at] kul.pl
dr Krzysztof Gombin   Koordynator Wydziału Nauk Humanistycznych
    Katedra Historii Sztuki Nowożytnej
tel. 81 445 43 41; kgombin [at] vp.pl
dr Grzegorz Wiącek   Koordynator Wydziału Nauk Społecznych
    Katedra Psychologii Rehabilitacji
tel. 81 445 34 37; wiacek [at] kul.pl
dr inż Katarzyna Karczmarz    Koordynator Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
  Katedra Ochrony Roślin i Krajobrazu
tel. 81 445 45 27; kkarcz [at] kul.pl
dr Piotr Wiśniewski   Koordynator Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych
i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim
    Katedra Prawa Konstytucyjnego
tel. 84 664 26 80; spytek [at] kul.pl 
dr Marzena Domka   Koordynator Wydziału Zamiejscowego Nauk
o Społeczeństwie w Stalowej Woli
    Katedra Pedagogiki Ogólnej
tel. 15 642 25 58; ruda.domka [at] gmail.com
dr Marta Stepnowska-Michaluk   Koordynator Wydziału Zamiejscowego Prawa
i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli
  Katedra Prawa Prywatnego
tel. 15 642 25 33; mastep [at] kul.pl
dr Marian Butkiewicz   Koordynator projektów przygotowywanych przez
Bibliotekę Uniwersytecką
tel. 81 445 31 49; mbutkiew [at] kul.pl
mgr Helena Błazińska   Koordynator projektów przygotowywanych przez
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
tel. 81 445 42 29; hbla [at] poczta.onet.pl
Anna Kowalczyk   Koordynator projektów przygotowywanych przez
instytuty międzywydziałowe, jednostki administracyjne, Studium WFiS,
projekty KUL na Pikniku Naukowym
    Pracownia Multimedialna
tel. 81 445 36 28; annakowa [at] kul.pl 
     
Kacper Lewandowski   Koordynator projektów przygotowywanych
przez Studenckie Koła Naukowe na Tygiel 2011
    Uczelniany Samorząd Studentów
organizacje.zuss.kul [at] gmail.com

 

 

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona