I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DOKTORANTÓW

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

 

18-20 listopada 2011 r.

 

 

 

18 listopada 2011 r. (piątek)

Collegium Jana Pawła II, sala: 1031

 

 

14.00-14.50 – rejestracja uczestników, potwierdzanie delegacji

 

15.00-15.15 – otwarcie konferencji
słowo Prorektora ds. Dydaktyki i Wychowania KUL - Prof. Józefa F. Ferta

 

15.15 -18.30 – Wykłady Mistrzów

 

Dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL Filozofia jako powołanie

Ks. Dr hab. Tadeusz Guz, prof. KUL Podstawy prawnonaturalne bytowości państwa

 Dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL Czy należy poszukiwać innowacyjności we wspieraniu rozwoju człowieka?

Prof. Dr hab. Stefan Sawicki Prawda w naukach humanistycznych

Ks. Dr hab. Krzysztof Guzowski, prof. KUL Postęp godny człowieka

 

 

19 listopada 2011 r. (sobota)

 

 

od 10.00 obrady w sekcjach

 

1. PO CO NAM DZIŚ FILOZOFIA?, Wydział Filozofii
[program]


2. LITWA, POLSKA I ŚWIAT CZESŁAWA MIŁOSZA, Wydział Nauk Humanistycznych
[program]

 

3. CZŁOWIEK WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA, Wydział Nauk Społecznych
[program]

Prelegenci, którzy zamierzają skorzystać z prezentacji multimedialnej, proszeni są o jej przesłanie do 14 listopada na adres rd@kul.

4. UZDROWIENIE PAŃSTWA - KONCEPCJE ZMIAN NORMATYWNYCH, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
[program]

 

5.POSTĘP GODNY CZŁOWIEKA, Wydział Teologii - sekcja zawieszona

 

 

 

20 listopada 2011 r. (niedziela)

 

 

9.30 Msza św. w Kościele Akademickim KUL
pod przewodnictwem ks. prof. K. Guzowskiego

 

11.00 zwiedzanie Lublina - oprowadza dr Jacek Chachaj
(zbiórka na dziedzińcu KUL)

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2011, godz. 16:46 - Anna Starościc