Sekretariat Prorektora ds. Kształcenia

Prorektor ds. Kształcenia

dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL

Do kompetencji Prorektora ds. kształcenia należy w szczególności:

 

1) nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu kształcenia;
2) nadzór nad tworzeniem planów i programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
w Uniwersytecie (I i II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich);
3) nadzór nad akredytacją kierunków studiów w Uniwersytecie;
4) koordynacja pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów w obszarze kształcenia, w tym
nadzór nad pozyskiwaniem i realizacją międzynarodowych i krajowych projektów dotyczących
kształcenia;
5) nadzór nad procesem rekrutacji na studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie, studia
podyplomowe oraz kursy dokształcające i szkolenia specjalistyczne;
6) współuczestniczenie w procesie decyzyjnym w zakresie promocji rekrutacji;
7) nadzór nad jakością kształcenia w Uniwersytecie, w tym nad procesem wewnętrznej oceny
jakości kształcenia;
8) nadzór nad funkcjonowaniem procesu kształcenia przez całe życie w Uniwersytecie oraz
współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku;
9) nadzór nad pozyskiwaniem i realizacją międzynarodowych i krajowych projektów
dydaktycznych;
10) nadzór nad procesem kształcenia nauczycieli akademickich;
11) nadzór nad organizacją praktyk studenckich;
12) koordynacja międzynarodowych programów edukacyjnych;
13) koordynacja pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów w obszarze administracji;
14) nadzór nad administracją wydziałową obsługującą proces kształcenia i jednostkami podległymi;
15) inne zadania zlecone przez Rektora.

 


Pani Prorektor przyjmuje interesantów:

 

w czwartki w godz. 10.00-12.00

(po wcześniejszym umówieniu się w Sekretariacie).

 

                                      

Sekretariat Prorektora ds. Kształcenia

Gmach Główny, I piętro, p. 138

 

Julita Topyła

tel. 81 445 41 38

e-mail: prorektor.ksztalcenie@kul.pl

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 2  sierpnia - 1 września 2023 r.

Prorektor ds. kształcenia

przebywa na urlopie.

 

 

 

 

 

Sekretariat Prorektora będzie nieczynny

w dniach 3-25 sierpnia 2023 r.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt:

w dniach 3-4 sierpnia 2023 r.

z Sekretariatem Prorektora ds. misji i cyfryzacji (C-204, 81 445 32 04)

w dniach 7-25 sierpnia 2023 r.

z Sekretariatem Prorektora ds. studentów, doktorantów i rozwoju

(GG-135, 81 445 41 35).

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona