W katedrze prowadzone są badania w następujących podstawowych płaszczyznach:

  • religijne aspekty literatury rosyjskiej XVIII-XX wieku, obejmujące zagadnienia istnienia sacrum w literaturze, kwestie „duchowości rosyjskiej", przejawiającej się w dziełach i zjawiskach literackich piśmiennictwa nowożytnego w Rosji;
  • literatura rosyjska i jej pogranicza kulturowe, czyli: literatura w związkach z religią (prawosławiem i myślą religijno-filozoficzną) oraz literatura a dialog sztuk, literatura a tradycja dawnej kultury rosyjskiej i twórczości niepiśmiennej;
  • rosyjska literatura emigracyjna XX wieku; refleksja nad literaturą diaspory, nad problematyką: kultura metropolii i kultura diaspory ;
  • współczesna literatura rosyjska w aspekcie nowych ujęć metodologicznych;
    rosyjski tekst literacki w przekładzie na język polski - kwestie translatologii w aspekcie teoretycznym i praktycznym.

 

 

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2016, godz. 20:14 - Monika Grygiel