„Inna Rosja”. Język rosyjskiej tradycji narodowej w perspektywie kulturowej, literackiej, religijnej i społecznej

 

1. prof. Hanna Kowalska-Stus, (Uniwersytet Jagielloński),

nt. Globalizacja w rosyjskiej myśli prawosławnej

21 stycznia (środa), Collegium Norwidianum, s. CN-004, godz. 13.30.

 

2. dr Marek Radziwon (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej)
nt. Rewizjoniści i Adwentyści. Kilka uwag o obliczach ideowych ruchu dysydenckiego w ZSRR
29 kwietnia (środa), Collegium Norwidianum, s. CN-004, godz. 16.00.

Plakat (PDF)

 

3. dr hab. Józef Kuffel (Uniwersytet Jagielloński)

nt. „Reguła skitu” Niła Sorskiego – najważniejszy zabytek hezychazmu Rusi

przełomu XV i XVI wieku (w odniesieniu do bizantyńskiej tradycji patrystycznej)

20 maja 2015 (środa), Collegium Norvidianum, s. CN-004, godz. 15.00

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2016, godz. 20:19 - Monika Grygiel