Adres:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Humanistycznych
Katedra Literatury Rosyjskiej
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Collegium Humanisticum CN-003, CN-005
Tel. (081) 445 44 26

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2016, godz. 20:01 - Monika Grygiel