Seminarium Naukowe "Czy literatura bez wartości? Między literaturą wysoką i masową, arcydziełem i kiczem"

 

Katedra Literatury Rosyjskiej KUL zaprasza do wzięcia udziału w Seminarium Naukowym pod tytułem Czy literatura bez wartości? Między literaturą wysoką i masową, arcydziełem i kiczem, które odbędzie się 14 grudnia 2017 roku w Lublinie: 

 

 

Więcej informacji

Program seminarium

Galeria zdjęć

 

 

Konkurs "Czytamy prozę rosyjską" 2016/2017 rozstrzygnięty

 

Więcej informacji

Galeria zdjęć

  

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu "Wielcy twórcy literatury rosyjskiej i ich dzieła"

 

Miło nam poinformować, że w konkursie na najlepszą prezentację multimedialną wyróżniliśmy następujące prace:

 

I miejsce

Partyk Zielonka VI LO w Lublinie

 

II miejsce

Aleksandra Jarosz i Hanna Czech Zespół Szkół numer I w Kraśniku oraz 

Eliza Marzec i Karolina Torba LO im. ONZ w Biłgoraju

 

III miejsce - Agnieszka Maciocha LO im. ONZ w Biłgoraju

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 

Uroczysta gala z wręczeniem nagród, podczas której wyróżnione osoby będą miały możliwość zaprezentowania swoich prac odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 13 czerwca br. o godz. 12.00 (szczegóły prześlemy wkrótce).

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

 

 

 

Zaproszenie na konferencję

 

KATEDRA LITERATURY ROSYJSKIEJ

INSTYTUTU FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

KOMISJA EMIGRANTOLOGII SŁOWIAN MIĘDZYNARODOWEGO KOMITETU SLAWISTÓW

 

 

IV Międzynarodowa Konferencja

 

Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska XX i XXI wieku.

Kulturowe zbliżenia i miejsca wspólne,

oddziaływanie i odrzucenie

 

25-26 maja 2017 roku

 

Lublin, al. Racławickie 14, CTW, s. 113, s. 114

 

Program konferencji (PDF)

Galeria zdjęć

 

 

Konkurs „Wielcy twórcy literatury rosyjskiej i ich dzieła”

 

Katedra Literatury Rosyjskiej KUL zaprasza do udziału w konkursie na prezentację multimedialną „Wielcy twórcy literatury rosyjskiej i ich dzieła”.

Celem konkursu jest promocja czytelnictwa, rozwijanie zainteresowań, dotyczących literatury i kultury rosyjskiej, zdobywanie i kreatywna prezentacja wiedzy na temat biografii wielkich twórców rosyjskich – pisarzy i poetów oraz dzieł, które weszły do kanonu literatury światowej.

Termin nadsyłania prac: 30 kwietnia 2017 r. 

 

Więcej informacji (PDF)

 

 

Konkurs: Rosja – zagadka, mit, przekleństwo…? Czym dla mnie jest? 

 

Zapraszamy studentów slawistów I i II stopnia studiów do udziału w konkursie na najlepszy esej na temat Rosji!

 

Więcej informacji

 

 

Konkurs translatorski

 

Zapraszamy studentów slawistyki do udziału w konkursie translatorskim! Jeśli chcielibyście zaprezentować swój talent translatorski, to zapraszamy do udziału w naszym konkursie na najlepszy przekład literacki!

 

Więcej informacji

 

 

Konferencja naukowa

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w IV Międzynarodowej konferencji naukowej na temat:


Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska XX i XXI wieku.

Kulturowe zbliżenia i miejsca wspólne, oddziaływanie i odrzucenie.


Konferencja odbędzie się w Lublinie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniach 25-26 maja 2017 roku. Będzie to kolejna cykliczna, czwarta już konferencja przeprowadzona w naszym ośrodku, poświęcona szeroko pojętej kulturze, literaturze i językowi emigracji wschodniosłowiańskich XX i XXI wieku, skoncentrowana na „starej” i „nowej” problematyce emigrantologicznej dotyczącej Rosjan, Ukraińców i Białorusinów.

 

Więcej informacji

 

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Международная научная конференция

 

Приглашаем Вас принять участие в IV Международной научной конференции:

 

Русская, украинская и белорусская эмиграция XX и XXI веков. Культурные связи и общие места, воздействование и отталкивание.


Конференция состоится 25-26 мая 2017 года в Люблинском католическом университете Иоанна Павла II в Люблине. Это будет очередная, IV циклическая научная встреча, организованная нашим университетом, на тему эмигрантской культуры, литературы и языка восточных славян XX и XXI веков, затрагивающая как «старые», так и «новые» вопросы эмигрантологии русских, украинцев и белоруссов. 

 

Информации

 

Заявка на участие в конфeрeнции

 

 

Zebranie naukowo-organizacyjne

 

W dniu 19 stycznia 2017 roku  o godz. 14.00 dr Agnieszka Lenart przedstawiła referat: Kwestia "narodowości" literatury z perspektywy rosyjskojęzycznych twórców w Izraelu, omówione zostały także sprawy bieżące.

 

 

Czytamy prozę rosyjską

 

Miłośników słowa zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie: Czytamy prozę rosyjską, który odbędzie się 01.12.2016 godz. 11:00 w sali CN-004 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II.

Organizatorami konkursu są: Katedra Literatury Rosyjskiej KUL oraz Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS.

 

Więcej informacji

 

Galeria zdjęć

 

Literatura rosyjska a kwestia żydowska

 

Katedra Literatury Rosyjskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Polskie Towarzystwo Rusycystyczne i Zakład Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w seminarium naukowym pod tytułem Literatura rosyjska a kwestia żydowska, które odbędzie się w Sosnowcu w dniu 26 października 2016 roku.

 

Więcej informacji (PDF)

 

 

Nowa publikacja: Przestrzeń Kulturowa Słowian

Miło nam poinformować, że w Wydawnictwie KUL ukazała się monografia Przestrzeń Kulturowa Słowian pod redakcją Agnieszki Lenart i Moniki Sidor. To już trzeci tom z tej serii, zawierający artykuły młodych naukowców z kraju i zagranicy, dotyczące badań nad kulturą, literaturą i językiem Słowian.

 

Więcej informacji

 

 

Nowa publikacja: dr Monika Grygiel "Gra w wartości - aksjologiczna strategia prozy Vladimira Nabokova"

 

„Twórczość literacka Vladimira Nabokova (1899-1977), rosyjsko- i anglojęzycznego pisarza emigracyjnego, została szerzej udostępniona czytelnikom w jego ojczyźnie i w Polsce dopiero po upadku systemu komunistycznego w państwach europejskich. Rozgłos literacki zdobył zatem Nabokov najpierw na Zachodzie, a dopiero po śmierci wśród czytelników rosyjskich (…).

 

Autorka dokonuje zatem wyraźnej reinterpretacji twórczości Nabokova, szukając w niej walorów aksjologicznych opierających się na chrześcijańskim pojmowaniu człowieka i świata, w którym zarysowana jest perspektywa wieczności i nieśmiertelności.”

(fragment recenzji prof. dr hab. Jana Orłowskiego)

 

Więcej informacji

 

Nowa publikacja: prof. dr hab. Anna Woźniak "Aleksy Riemizow na rozdrożach literatury"

Twórczość pisarska Aleksego Riemizowa (1887-1957), rosyjskiego prozaika, admiratora tradycji dawnej i eksperymentatora, rozpięta jest między estetyką symbolizmu i pewnymi formalnymi wyznacznikami poetyki postmodernistycznej. W książce rozpatruje się głównie późną prozę autora, tworzoną na emigracji w Paryżu w latach 20.-50. XX wieku, eksponuje proces „wymykania się" jego dzieł z tradycyjnego kanonu literatury, włączania w materię utworu fenomenów pozaliterackich: listu, snu, natarczywego autobiografizmu i kultu „drobiazgu" z życia codziennego, dzięki czemu uzyskują one w nowej sytuacji estetycznej dystynkcje literackie. W zaproponowanych rozważaniach Riemizow, określany jako ironista i prześmiewca, „odarty" z powierzchownych masek, jawi się równocześnie w ujęciu antropologii, metafizyczności i odczuć mistycznych, ukazanych w jego prozie.

 

Więcej informacji

 

Konferencja naukowa

 

Katedra Literatury Rosyjskiej ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową pod hasłem:

 

Kryzys literatury na uniwersytecie?

Literatury słowiańskie w kształceniu filologów. Tradycja, teraźniejszość i wyzwania przyszłości

 

która odbędzie się w dniach 28-29 maja 2015.

 

Więcej informacji (PDF)

 

Program konferencji (PDF)

 

Plakat (PDF)

 

 

Spotkanie z cyklu "Inna Rosja"

 

Katedra Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL uprzejmie zaprasza na spotkanie z cyklu: „Inna Rosja”. Język rosyjskiej tradycji narodowej w perspektywie kulturowej, literackiej, religijnej i społecznej. Dr hab. Józef Kuffel (Uniwersytet Jagielloński) wygłosi wykład: „Reguła skitu” Niła Sorskiego – najważniejszy zabytek hezychazmu Rusi przełomu XV i XVI wieku (w odniesieniu do bizantyńskiej tradycji patrystycznej). Spotkanie odbędzie się 20 maja 2015 (środa), Collegium Norvidianum, s. CN-004, godz. 15.00

 

 

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 06.01.2018, godz. 12:15 - Agnieszka Lenart