Pan dr Wiesław Talik otrzymał certyfikat trenera treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Gratulujemy!

ptp_ii_v2

Autor: Małgorzata Bąk
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2019, godz. 12:34 - Małgorzata Bąk