Zaproszenie na konferencję naukową Bliżej Emocji VIII

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że w dniach 18-19 listopada 2021 odbędzie się ósma konferencja z cyklu Bliżej Emocji. Tegoroczna edycja ma charakter międzynarodowy z udziałem gości zagranicznych (m.in. Włochy, Izrael, Wielka Brytania). Podobnie jak poprzednie edycje, będzie okazją do prezentacji aktualnych wyników badań, do wymiany doświadczeń oraz pogłębionej dyskusji naukowej.
W ramach konferencji planowane są: panel dyskusyjny, wykłady specjalne oraz sesje referatowe i plakatowe. W czasie konferencji planowane są 2 warsztaty z zakresu zaawansowanych metod statystycznych.
W ramach konferencji odbędzie się sesja naukowa dotycząca zagadnienia perspektywy czasowej poświęcona śp. Profesorowi Zbigniewowi Zaleskiemu.
Z uwagi na aktualną niepewną sytuację epidemiczną tegoroczna konferencja odbędzie się w wersji online.
Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji: www.blizejemocji.pl
Członkowie Komitetu Organizacyjnego,
dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
dr Aneta Przepiórka
dr Małgorzata Torój
dr Piotr Mamcarz
dr Mariusz Wołońciej

Wewnętrzny konkurs grantowy III edycja

Dyrektor Instytutu Psychologii ogłasza wewnętrzny konkurs grantowy na realizację projektów naukowo-badawczych dla pracowników zgłoszonych do liczby N (prowadzących działalność naukową w dyscyplinie) oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej KUL.

Rezultatami projektów mogą być:

  • wydany lub przyjęty do druku artykuł naukowy w czasopiśmie z wykazu czasopism MNiSW lub
  • monografia opublikowana w wydawnictwie znajdującym się w wykazie MNiSW lub
  • rozdział w monografii opublikowany w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw MNiSW lub
  • redakcja monografii z poziomu II.

Minimalny próg dopuszczający wnioski do konkursu wynosi 40 pkt dla minimum 1 rezultatu liczonych do ewaluacji dla dyscypliny.

Okres realizacji grantów zgodnie z Regulaminem wynosi nie więcej niż 18 miesięcy.

W trakcie realizacji grantu, kierownik może złożyć maksymalnie jeden kolejny projekt na ogłaszany konkurs grantowy. Rozpoczęcie realizacji nowego grantu może nastąpić nie wcześniej niż na 3 miesiące od planowanej daty zakończenia realizowanego grantu, pod warunkiem uwiarygodnienia osiągnięcia zakładanych rezultatów zadeklarowanych w poprzednim grancie (przedstawienie informacji o złożeniu artykułu do druku lub przedstawienie pdf przygotowywanej monografii).

Formularz wniosku grantowego (pobierz wersję edytowalną wniosku_  oraz harmonogram_kosztow_2021 ) wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: malgorzata.bak@kul.lublin.pl

Termin składania wniosków na formularzach określonych w Regulaminie upływa 07.06.2021 r.

Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.


Granty z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych dla prof. Agaty Błachnio i dr Anety Przepiórki

Nasi pracownicy otrzymali granty finansowane z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Agata Błachnio pt. „Związek problematycznego korzystania z telefonów komórkowych i zmęczenia. Rola społecznego jet lagu, kontaktów społecznych i czasu przed ekranem. Badania dzienniczkowe"

Aneta Przepiórka pt. „Problematyczne korzystanie z portali społecznościowych a poziom osiągnięć w nauce w kontekście cyberdryfowania: moderacyjna rola wytrwałości i samoskuteczności".

 

Gratulujemy!

 


Wewnętrzny konkurs grantowy w dyscyplinie psychologia II edycja

Dyrektor Instytutu Psychologii ogłasza wewnętrzny konkurs grantowy na realizację projektów naukowo-badawczych dla pracowników zgłoszonych do liczby N (prowadzących działalność naukową w dyscyplinie) oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej KUL.

Na organizację konkursów grantowych w 2021 r. pozostała do rozdysponowania kwota:  36.981,84 zł

Rezultatami projektów mogą być:

  • wydany lub przyjęty do druku artykuł naukowy w czasopiśmie z wykazu czasopism MNiSW lub
  • monografia opublikowana w wydawnictwie znajdującym się w wykazie MNiSW lub
  • rozdział w monografii opublikowany w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw MNiSW lub
  • redakcja monografii z poziomu II.

Minimalny próg dopuszczający wnioski do konkursu wynosi 40 pkt dla minimum 1 rezultatu liczonych do ewaluacji dla dyscypliny.

Okres realizacji grantów zgodnie z Regulaminem wynosi nie więcej niż 18 miesięcy.

W trakcie realizacji grantu, kierownik może złożyć maksymalnie jeden kolejny projekt na ogłaszany konkurs grantowy. Rozpoczęcie realizacji nowego grantu może nastąpić nie wcześniej niż na 3 miesiące od planowanej daty zakończenia realizowanego grantu, pod warunkiem uwiarygodnienia osiągnięcia zakładanych rezultatów zadeklarowanych w poprzednim grancie (przedstawienie informacji o złożeniu artykułu do druku lub przedstawienie pdf przygotowywanej monografii).

Formularz wniosku grantowego (pobierz wersję edytowalną wniosku_  oraz harmonogram_kosztow_2021 ) wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: malgorzata.bak@kul.lublin.pl

Termin składania wniosków na formularzach określonych w Regulaminie upływa 04.05.2021 r.

Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.


Artykuł o śp. Prof. Piotrze Francuzie w Rocznikach Psychologicznych

W Rocznikach Psychologicznych ukazał się artykuł na temat śp. Prof. Piotra Francuza, którego autorami są dr Agnieszka Fudali-Czyż i dr Przemysław Tużnik.

https://ojs.tnkul.pl/index.php/rpsych/article/view/15007

 


Pracownicy i doktoranci Instytutu Psychologii uhonorowani w ramach konkursu im. prof. J. B. Sidowskiego

Miło nam poinformować, że w  ramach konkursu im. prof. Josepha B. Sidowskiego za opublikowanie w 2020 r. artykułów w czasopismach figurujących na liście Journal Citation Index (JCI) uhonorowani zostali następujący pracownicy oraz doktoranci Instytutu Psychologii:

dr Paweł Augustynowicz, dr Rafał Bartczuk, dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL, ks. dr Paweł Brudek, dr Elżbieta Chmielnicka- Kuter, dr Joanna Chwaszcz, dr Andrzej Cudo, dr Agnieszka Fudali-Czyż, dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL, dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL, dr hab. Tomasz Jankowski, dr Tomasz Korulczyk, dr Paweł Kot, dr Dorota Kuncewicz, dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL, dr Bernadeta Lelonek-Kuleta, prof. dr hab. Mariola Łaguna, mgr Zofia Mazur (doktorantka 4 rok), mgr Agnieszka Orłowska( doktorantka 5 rok), mgr Michał Kędra (doktorant Szkoła Doktorska), dr Małgorzata Łysiak, dr Piotr Mamcarz, dr hab. Dorota Mącik, dr Emilia Mielniczuk, dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL, prof. dr hab. Piotr Oleś, dr Łukasz Nikel, mgr Dominika Polak, dr hab. Wojciech Otrębski, prof KUL, mgr Agnieszka Sudoł (doktorantka), dr Agata Poręba – Chabros, dr Aneta Przepiórka, dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL, dr Wiktor Razmus, prof. dr hab. Stanisława Steuden, dr Magdalena Szubielska, dr Elżbieta Talik, dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL, dr Małgorzata Torój, dr Michał Wiechetek, dr Emilia Zabielska-Mendyk, mgr Natalia Kopiś-Posiej (doktorantka), dr Dariusz Zapała, s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL

 

Serdecznie gratulujemy!


Artykuł o śp. Prof. Piotrze Francuzie w Przeglądzie Uniwersyteckim

W Przeglądzie Uniwersyteckim Rok XXXIII • styczeń-luty 2021 • Nr 1 (189) ukazał się artykuł o śp. Prof. Piotrze Francuzie napisany przez dr Emilię Zabielską-Mendyk.

przeg_XXXIII_nr_1_189_www


Prof. dr hab. n. med. Leszek Stanisław Szewczyk

prof._l._szewczyk

Tekst poświęcony śp. Prof. Leszkowi Szewczykowi autorstwa Pani prof. Agnieszki Kulik i Pani dr Elżbiety Talik:

 

prof._Leszek_Szewczyk_notatka-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiersz z ostatniego zbiorku "Rozmyślenia":

 

wiersz


Piotr Francuz (1960–2020) – pro memoria

Szanowni Państwo,

 

Otrzymaliśmy tekst poświęcony śp. Profesorowi Piotrowi Francuzowi, autorstwa profesorów Jerzego Brzezińskiego i Piotra Olesia, artykuł ukaże się w pierwszym numerze czasopisma "Nauka".

 

Tekst dostępny jest pod linkiem:

Piotr_Francuz_pro_memoria


Zbiórka na rzecz Bernarda Francuza

Instytut Psychologii KUL wspiera zbiórkę dla Bernarda Francuza. Zachęcamy do jednorazowej lub długofalowej pomocy Rodzinie ś.p. Profesora Piotra Francuza.

 

Dane do wpłat:
Fundacja na rzecz rozwoju – Inspirator
Nr konta 66 1600 1462 1027 8870 2000 0004
Tytuł przelewu „Zbiórka dla Bernarda”

 

Bernardowi można także pomóc przekazując 1% podatku. Osoby, które chciałyby Go w ten sposób wesprzeć, prosimy o przekazywanie 1% na:
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
ul. Doświadczalna 46, 20-236 Lublin
KRS: 0000024649
NIP: 9462143307
REGON: 430926865
Bank Pekao S.A. II Oddział w Lublinie 96124024961111001039431113
Cel szczegółowy: Darowizna dla Bernarda Francuza

 

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia znajdują się pod linkiem:

https://e.kul.pl/qlaktual.html?op=1&zid=46932&start=0&stop=49&li=