Pomoc psychologiczna w czasie epidemii

W związku z ogłoszonym stanem epidemii pracownicy Instytutu Psychologii KUL oferują bezpłatną pomoc psychologiczną.

 

Pomoc jest świadczona telefonicznie. Psychologowie i psychoterapeuci dyżurują w wyznaczonych godzinach od poniedziałku do soboty pod stacjonarnym numerem telefonu (81) 445 40 80.

Kontakt jest możliwy również przez Skype: nazwa użytkownika: wsparcie.kul.

 

Szczegółowe informacje i grafik dyżurów znajdują się na stronie  wsparcie.kul.pl

 


Komunikat w sprawie kształcenia zdalnego

Drodzy Studenci,

 

marcowe dni upływają nam w zupełnie inny sposób, niż spodziewaliśmy się zaczynając ten rok akademicki. Brak osobistych spotkań w salach wykładowych i seminaryjnych nie oznacza jednak przerwania naszej wspólnej pracy i realizacji misji Uczelni. Także w dniach ograniczenia osobistych kontaktów wynikającego z niebezpieczeństw związanych z nowym koronawirusem SARS-Co-2 pracujmy i uczmy się – Deo et Patriae.

 

Zgodnie z postanowieniem Władz Uczelni kształcenie w KUL kontynuowane jest nadal w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy Moodle oraz innych środków komunikacji elektronicznej. Prosimy o szybkie nawiązanie kontaktu z Waszymi nauczycielami na platformie oraz drogą mailową. Jeśli to możliwe, udostępnijcie także maile grupowe i inne formy komunikacji. O pomoc w tym zakresie prosimy szczególnie starostów i liderów grup.

 

Studentów, którzy planowali w tym semestrze odbyć praktyki śródroczne zachęcamy do poszukania nowych form ich odbywania. Nauczyciele szkół podstawowych i średnich także prowadzą nauczanie zdalne. Z dużą wdzięcznością przyjmą na pewno Waszą pomoc w przygotowaniu materiałów do zajęć, animowaniu grup dziecięcych, wyszukiwaniu pożytecznych materiałów online, z których mogliby korzystać ich uczniowie. Niektórych uczniów w najbliższym czasie czekają egzaminy i matury – pomyślcie, jak w sposób zdalny moglibyście pomóc im w uczeniu się?

 

Dla nas wszystkich - pracowników i studentów Wydziału Nauk Społecznych – jest to także szczególny czas - uczenia się z praktyki i dla praktyki, uczenia się poprzez działanie. Zachęcamy wszystkich do pełnego zaangażowania się w obecną sytuację - w Waszych środowiskach bądźcie liderami i animatorami.

  • Obserwujcie i notujcie – to jedyny taki czas kiedy jako przyszli psychologowie, pedagodzy, socjolodzy, pracownicy socjalni, ekonomiści, specjaliści od zarządzania, dziennikarze i politolodzy – możecie poznawać postawy, zachowania, metody działania, o których do tej pory czytaliście tylko w książkach.

  • Nie narzekajcie – proponujcie nowe rozwiązania.

  • Nie czekajcie – włączcie się w pomoc osobom starszym, dzieciom i tym rodzinom, które tego potrzebują.

 

Zachęcamy Was serdecznie do mądrego wykorzystania tego czasu dla rozwoju własnego, a także rozwoju tych środowisk, w których teraz przebywacie.

Życzymy Wam i waszym Bliskim dużo zdrowia i polecamy opiece naszego Świętego Patrona, Jana Pawła II.

 

Wasi Dziekani


Pracownicy Instytutu Psychologii KUL w Komitecie Psychologii PAN

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o wyborze 4 pracowników Instytutu Psychologii KUL do Komitetu Psychologii PAN.

 

Prezydium Komitetu Psychologii PAN w kadencji 2020-2023 reprezentuje z ramienia KUL:

Pani Prof. dr hab. Mariola Łaguna w roli Zastępcy Przewodniczącego Komitetu.

Wśród członków Komitetu Psychologii PAN w kadencji 2020-2023 znajdują się również:

Prof. dr hab. Piotr Francuz, Prof. dr hab. Piotr Krzysztof Oleś oraz Prof. dr hab. Andrzej Sękowski.

 

 

Odwołanie Zjazdu Absolwentów Psychologii

Szanowni Państwo,

W związku z niepewną sytuacją spowodowaną pandemią oraz w trosce o zdrowie nas wszystkich z przykrością informujemy, że II Zjazd Absolwentów Psychologii zostaje w tym roku odwołany. Mamy nadzieję, że nasze wysiłki organizacyjne nie pójdą na marne, a Wasza energia do spotkania zostanie i zobaczymy się cali i zdrowi w czerwcu 2021.

Rejestracja zostaje wstrzymana, a tym z Państwa, którzy już dokonali opłaty w najbliższych dniach zwrócimy pieniądze.

Pozdrawiam serdecznie w imieniu całego komitetu organizacyjnego,

Małgorzata Łysiak


Monografia dr Barbary Cichy-Jasiochy

okladka_ksiazki

Przedstawiamy Państwu wydaną pod koniec 2019 r. monografię dr Barbary Cichy-Jasiochy.

Cichy-Jasiocha, B. (2019). Poczucie jakości życia artystów plastyków w okresie średniej dorosłości. Lublin: TN KUL.


Stypendium MNiSW dla dr. W. Razmusa

Dr Wiktor Razmus otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.
https://www.gov.pl/web/nauka/40-mln-dla-wybitnie-zdolnych-mlodych-naukowcow

 

Serdecznie gratulujemy!


Laur Uniwersytecki dla Pana prof. Piotra Francuza

7340_109598 Pan prof. dr hab. Piotr Francuz otrzymał nagrodę naukową im. ks. Idziego Radziszewskiego III stopnia w 2019 r. za dorobek publikacyjny, w tym współautorstwo 13 artykułów naukowych w renomowanych czasopismach oraz kierowanie dwoma grantami.

 

Serdecznie gratulujemy!


Prof. Agata Błachnio - wykład inauguracyjny

11 października 2019 r. prof. Agata Błachnio wygłosiła wykład inauguracyjny na Uniwersytecie SWPS w Sopocie pt. "Nowe media. Czy jesteśmy w sieci?"

https://www.swps.pl/sopot/aktualnosci/20557-inauguracja-roku-akademickiego-2019-20-w-sopocie


Nagroda za poster

Profesor Wacław Bąk  wspólnie z dr Tomaszem Jankowskim oraz Klaudią Oleksiuk (studentką V roku PWJŻ) otrzymali nagrodę za poster na XVI Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej w Poznaniu (20-22 września 2019).

 

Szczegóły dotyczące posteru:

Bąk, W., Jankowski, T., Oleksiuk, K. (2019, wrzesień). Związek klarowności koncepcji siebie z procesami przetwarzania informacji o Ja. Badanie metodą mouse-tracking. Poster zaprezentowany na XVI Zjeździe PSPS, Poznań.

 

Gratulujemy!


Odszedł do Pana Pan Profesor Zbigniew Zaleski

Z głębokim żalem informujemy,
że 31 sierpnia 2019 roku odszedł od nas
 
Pan Profesor Zbigniew Zaleski
 
Pan Profesor był emerytowanym pracownikiem Wydziału Nauk Społecznych,
pracował w Instytucie Psychologii,
w latach 1999-2005 był Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych KUL.
 
Msza św. żałobna zostanie odprawiona w dniu 6 września 2019 r. (piątek),
o godz. 09.00, w kościele pw. Św. Karola Boromeusza w Warszawie

przy ul. Powązkowskiej 14,
uroczystości pogrzebowe odbędą się bezpośrednio po mszy św.
na Cmentarzu Stare Powązki.


 
Łączymy się w żałobie z rodziną Zmarłego.

 

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...