Zapraszamy do obejrzenia "Debaty Mistrzów Psychologii"

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia "Debaty Mistrzów Psychologii", która odbyła się 18 listopada w PWN.
Jest to rozmowa Profesorów Piotra Olesia, Jerzego Brzezińskiego i Dariusza Dolińskiego wokół książki "O psychologii i psychologach. Między uniwersytetem a praktyką społeczną", moderowana przez Dariusza Bugalskiego.

Link do debaty: https://www.youtube.com/watch?v=D0Z0g0jDKH0


Monografia "O psychologii i psychologach. Między uniwersytetem a praktyką społeczną"

o_psychologii_i_psychologach

Miło nam poinformować o nowej książce Pana Profesora Piotra Olesia, napisanej we współautorstwie z Profesorem Jerzym Brzezińskim – „O psychologii i psychologach. Między uniwersytetem a praktyką społeczną”, która właśnie ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN.

Jest to książka bardzo ważna dla całego środowiska polskich psychologów – tak badaczy jak i praktyków. Serdecznie polecamy i zachęcamy do lektury.

 

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Dariusza Dolińskiego:

Mam nadzieję, że po książkę tę zechcą sięgnąć psychologowie (zarówno akademiccy, jak i praktycy) oraz studenci psychologii. Jest to bowiem książka ważna, mądra i bardzo potrzebna. W dodatku napisana jest żywym, przystępnym językiem. Autorzy wyrażają swoje poglądy jasno i jednoznacznie.Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Stanisławy Steuden:

Autorzy podjęli się zadania ambitnego, którego istotą jest poszukiwanie powiązań między teorią i praktyką psychologiczną. Zamysł jej napisania wynika z długoletniego doświadczenia Autorów jako nauczycieli akademickich, inicjatorów integracji środowiska akademickiego psychologów w Polsce i dyskursu naukowego dotyczącego standardów kształcenia. Odwoływanie się Autorów do korzeni filozoficznych i antropologii stanowi o tym, że troska o wysokie standardy kształcenia na poziomie akademickim wynika przede wszystkim z tego, że centralnym i ostatecznym punktem odniesienia jest Człowiek.

 


Nominacja dr Małgorzaty Łysiak w plebiscycie "Nauczyciel na medal"

Szanowni Państwo,

 

Miło nam poinformować, że Pani dr Małgorzata Łysiak z Katedry Psychologii Klinicznej KUL została zgłoszona przez studentów do nagrody dla najbardziej cenionych i lubianych nauczycieli akademickich w województwie lubelskim.

 

Informacje na temat plebiscytu oraz ankieta do głosowania są dostępne na stronie:

 

www.kurierlubelski.pl/nauczyciel

 


Monografia dr Sylwii Gwiazdowskiej-Stańczak

Szanowni Państwo,

 

Miło nam poinformować o nowej monografii autorstwa Pani dr Sylwii Gwiazdowskiej-Stańczak pt. "Zaangażowanie w naukę i klimat w szkole"

 

link do publikacji:

https://ksiegarnia.difin.pl/zaangazowanie-w-nauke-i-klimat-w-szkole


Wewnętrzny konkurs grantowy IV edycja

Dyrektor Instytutu Psychologii ogłasza wewnętrzny konkurs grantowy na realizację projektów naukowo-badawczych dla pracowników zgłoszonych do liczby N (prowadzących działalność naukową w dyscyplinie) oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej KUL.

Rezultatami projektów mogą być:

  • wydany lub przyjęty do druku artykuł naukowy w czasopiśmie z wykazu czasopism MNiSW lub
  • monografia opublikowana w wydawnictwie znajdującym się w wykazie MNiSW lub
  • rozdział w monografii opublikowany w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw MNiSW lub
  • redakcja monografii z poziomu II.

Minimalny próg dopuszczający wnioski do konkursu wynosi 40 pkt dla minimum 1 rezultatu liczonych do ewaluacji dla dyscypliny.

Okres realizacji grantów zgodnie z Regulaminem wynosi nie więcej niż 18 miesięcy.

W trakcie realizacji grantu, kierownik może złożyć maksymalnie jeden kolejny projekt na ogłaszany konkurs grantowy. Rozpoczęcie realizacji nowego grantu może nastąpić nie wcześniej niż na 3 miesiące od planowanej daty zakończenia realizowanego grantu, pod warunkiem uwiarygodnienia osiągnięcia zakładanych rezultatów zadeklarowanych w poprzednim grancie (przedstawienie informacji o złożeniu artykułu do druku lub przedstawienie pdf przygotowywanej monografii).

Formularz wniosku grantowego (pobierz wersję edytowalną wniosku_  oraz harmonogram_kosztow_2021 ) wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: malgorzata.bak@kul.lublin.pl, lub przekazać osobiście(pokój C-342).

Termin składania wniosków na formularzach określonych w Regulaminie upływa 04.10.2021 r.

Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.


Granty z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych dla prof. Agaty Błachnio i dr Anety Przepiórki

Nasi pracownicy otrzymali granty finansowane z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Agata Błachnio pt. „Związek problematycznego korzystania z telefonów komórkowych i zmęczenia. Rola społecznego jet lagu, kontaktów społecznych i czasu przed ekranem. Badania dzienniczkowe"

Aneta Przepiórka pt. „Problematyczne korzystanie z portali społecznościowych a poziom osiągnięć w nauce w kontekście cyberdryfowania: moderacyjna rola wytrwałości i samoskuteczności".

 

Gratulujemy!

 


Wewnętrzny konkurs grantowy w dyscyplinie psychologia II edycja

Dyrektor Instytutu Psychologii ogłasza wewnętrzny konkurs grantowy na realizację projektów naukowo-badawczych dla pracowników zgłoszonych do liczby N (prowadzących działalność naukową w dyscyplinie) oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej KUL.

Na organizację konkursów grantowych w 2021 r. pozostała do rozdysponowania kwota:  36.981,84 zł

Rezultatami projektów mogą być:

  • wydany lub przyjęty do druku artykuł naukowy w czasopiśmie z wykazu czasopism MNiSW lub
  • monografia opublikowana w wydawnictwie znajdującym się w wykazie MNiSW lub
  • rozdział w monografii opublikowany w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw MNiSW lub
  • redakcja monografii z poziomu II.

Minimalny próg dopuszczający wnioski do konkursu wynosi 40 pkt dla minimum 1 rezultatu liczonych do ewaluacji dla dyscypliny.

Okres realizacji grantów zgodnie z Regulaminem wynosi nie więcej niż 18 miesięcy.

W trakcie realizacji grantu, kierownik może złożyć maksymalnie jeden kolejny projekt na ogłaszany konkurs grantowy. Rozpoczęcie realizacji nowego grantu może nastąpić nie wcześniej niż na 3 miesiące od planowanej daty zakończenia realizowanego grantu, pod warunkiem uwiarygodnienia osiągnięcia zakładanych rezultatów zadeklarowanych w poprzednim grancie (przedstawienie informacji o złożeniu artykułu do druku lub przedstawienie pdf przygotowywanej monografii).

Formularz wniosku grantowego (pobierz wersję edytowalną wniosku_  oraz harmonogram_kosztow_2021 ) wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: malgorzata.bak@kul.lublin.pl

Termin składania wniosków na formularzach określonych w Regulaminie upływa 04.05.2021 r.

Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.


Artykuł o śp. Prof. Piotrze Francuzie w Rocznikach Psychologicznych

W Rocznikach Psychologicznych ukazał się artykuł na temat śp. Prof. Piotra Francuza, którego autorami są dr Agnieszka Fudali-Czyż i dr Przemysław Tużnik.

https://ojs.tnkul.pl/index.php/rpsych/article/view/15007

 


Pracownicy i doktoranci Instytutu Psychologii uhonorowani w ramach konkursu im. prof. J. B. Sidowskiego

Miło nam poinformować, że w  ramach konkursu im. prof. Josepha B. Sidowskiego za opublikowanie w 2020 r. artykułów w czasopismach figurujących na liście Journal Citation Index (JCI) uhonorowani zostali następujący pracownicy oraz doktoranci Instytutu Psychologii:

dr Paweł Augustynowicz, dr Rafał Bartczuk, dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL, ks. dr Paweł Brudek, dr Elżbieta Chmielnicka- Kuter, dr Joanna Chwaszcz, dr Andrzej Cudo, dr Agnieszka Fudali-Czyż, dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL, dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL, dr hab. Tomasz Jankowski, dr Tomasz Korulczyk, dr Paweł Kot, dr Dorota Kuncewicz, dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL, dr Bernadeta Lelonek-Kuleta, prof. dr hab. Mariola Łaguna, mgr Zofia Mazur (doktorantka 4 rok), mgr Agnieszka Orłowska( doktorantka 5 rok), mgr Michał Kędra (doktorant Szkoła Doktorska), dr Małgorzata Łysiak, dr Piotr Mamcarz, dr hab. Dorota Mącik, dr Emilia Mielniczuk, dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL, prof. dr hab. Piotr Oleś, dr Łukasz Nikel, mgr Dominika Polak, dr hab. Wojciech Otrębski, prof KUL, mgr Agnieszka Sudoł (doktorantka), dr Agata Poręba – Chabros, dr Aneta Przepiórka, dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL, dr Wiktor Razmus, prof. dr hab. Stanisława Steuden, dr Magdalena Szubielska, dr Elżbieta Talik, dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL, dr Małgorzata Torój, dr Michał Wiechetek, dr Emilia Zabielska-Mendyk, mgr Natalia Kopiś-Posiej (doktorantka), dr Dariusz Zapała, s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL

 

Serdecznie gratulujemy!


Artykuł o śp. Prof. Piotrze Francuzie w Przeglądzie Uniwersyteckim

W Przeglądzie Uniwersyteckim Rok XXXIII • styczeń-luty 2021 • Nr 1 (189) ukazał się artykuł o śp. Prof. Piotrze Francuzie napisany przez dr Emilię Zabielską-Mendyk.

przeg_XXXIII_nr_1_189_www