Konferencja Aktualności Psychologicznych Aktualia

KONFERENCJA AKTUALIA 2023

 

Koło Naukowe Studentów Psychologii KUL zaprasza do udziału w konferencji pt.: ,,Nic co ludzkie nie jest nam obce", która odbędzie się w dn. 27-29 marca (poniedziałek-środa) 2023 r. w auli Ctw-408. Rozpoczęcie
wydarzenia o godz. 10:30. W czwartek 30 marca o godz. 17:30 odbędzie się także legendarna Gala Freudów, część artystyczna konferencji, podczas której będzie miało miejsce wręczenie nagród osobom, które sprawiły, że
czas spędzony na studiowaniu był o wiele lepszy.


Serdecznie zapraszamy!

 


Konferencja: Neuroróżnorodność

KONFERENCJA NEURORÓŻNORODNOŚĆ

 

Studenckie Koło Neuronauk KUL zaprasza na konferencję Neuroróżnorodność organizowaną w ramach Europejskiego Dnia Mózgu 2023. Termin neuroróżnorodność (z ang. neurodivergent) używany jest w odniesieniu do różnych cech ludzkiego mózgu. Samo pojęcie dotyczy różnorodnych sposobów rozumowania, odbierania świata i wynikających z nich zachowań. Neuroróżnorodność dotyczy nie tylko szeroko rozumianej niepełnosprawności, ale opisuje ona każdego z nas, z naszymi zachowaniami, przystosowaniami, czy wrażliwością na otaczający nas świat.

 


Dni Zdrowia Psychicznego na KUL

DNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA KUL

 

Z inicjatywy dr Małgorzaty Łysiak oraz studentów IV i III roku psychologii KUL, w dniach 8 – 10 marca 2023 r., odbędą się „Dni Zdrowia Psychicznego” realizowane w ramach projektu Uniservitate. Uczestnikami warsztatów oraz panelu Q&A będą uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach, z którym Instytut Psychologii współpracuje już od roku. W trakcie „Dni Zdrowia Psychicznego” odbędą się warsztaty oraz sesja pytań i odpowiedzi (Q&A), w trakcie których uczestnicy będą poszerzać swoją wiedzę o interesujące ich tematy psychologiczne oraz nabywać praktyczne umiejętności dotyczące radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem. Pula pytań do sesji Q&A, na które będą odpowiadać studenci, została zaproponowana przez uczniów I LO w Puławach. Spotkanie studentów psychologii z młodzieżą jest kontynuacją projektu, którego ideą jest wdrażanie service-learning jako metody dydaktycznej w KUL.

 

 

Fotografie zmieszczone poniżej zostały wykonane podczas poprzedniej edycji warsztatów.


Nagroda za rozprawę doktorską dla absolwentki studiów doktoranckich

NAGRODA W KONKURSIE PFRON ZA ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ

 

Miło nam poinformować, że dr Agnieszka Czusz-Sudoł, nasza absolwentka studiów doktoranckich, zajęła III miejsce w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu PFRON ,,Otwarte Drzwi” za swoją rozprawę doktorską w kategorii rehabilitacja społeczna i zawodowa. Nagrodzona rozprawa: Funkcjonowanie moralne osób z niepełnosprawnością intelektualną: empiryczna weryfikacja czterokomponentowego modelu moralności Jamesa Resta została napisana pod kierownictwem dr. hab. Wojciecha Otrębskiego, prof. KUL. Więcej informacji o rozstrzygnięciu konkursu na stronie PFRON.

 

Serdecznie gratulujemy!

 


Dr Bernadeta Lelonek-Kuleta: Pułapki cyberświata

DR BERNADETA LELONEK-KULETA: PUŁAPKI CYBERŚWIATA

 

"Świat internetowy coraz trudniej utożsamiać z tzw. nowymi technologiami ze względu na jego ogromną już obecnie powszechność. Coś, co jeszcze kilkanaście lat temu było stosunkowo nowe, dziś stanowi naturalną rzeczywistość większości ludzi. Obok niezliczonych korzyści, jakie niesie ze sobą Internet, pewne jego elementy mogą być dla ludzi potencjalnie szkodliwe. Jako terapeutę uzależnień interesuje mnie szczególnie potencjał uzależniający cyfrowego świata." Cały artykuł jest dostępny w Przeglądzie Uniwersyteckim.

 


Dr Paweł Fortuna: Nie bójmy się cyfrowych technologii

DR PAWEŁ FORTUNA: NIE BÓJMY SIĘ CYFROWYCH TECHNOLOGII

 

"Żyjemy w czasach, w których wszyscy jesteśmy zanurzeni w technologii cyfrowej; ze sztucznej inteligencji korzystamy już niemal każdego dnia uczestnicząc w eksperymencie, którego stawką jest jakość naszego życia – mówi w wywiadzie dla Przeglądu Uniwersyteckiego dr Paweł Fortuna – naukowiec i nauczyciel akademicki z Katedry Psychologii Eksperymentalnej Instytutu Psychologii KUL. Nie bójmy się jednak, ponieważ nauka, w tym cyberpsychologia pozytywna, która rodzi się na naszej uczelni, może nam pomóc zaadaptować się do życia w XXI wieku – dodaje." Cały wywiad jest dostępny w Przeglądzie Uniwersyteckim oraz na stronie aktualności KUL.

 


Prof. Stanisława Steuden: Życie – dialog z tym, co trudne

PROF. STANISŁAWA STEUDEN: ŻYCIE – DIALOG Z TYM, CO TRUDNE

 

Transkrypcja wywiadu jest dostępna w Przeglądzie Uniwersyteckim oraz na stronie aktualności KUL.

 


Wewnętrzny konkurs grantowy I edycja

WEWNĘTRZNY KONKURS GRANTOWY

 

Szanowni Państwo,

Dyrektor Instytutu Psychologii ogłasza wewnętrzny konkurs grantowy na realizację projektów naukowo-badawczych dla pracowników zgłoszonych do liczby N (prowadzących działalność naukową w dyscyplinie) oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej KUL.

Rezultatami projektów mogą być:

  • wydany lub przyjęty do druku artykuł naukowy w czasopiśmie z wykazu czasopism MEiN lub
  • monografia opublikowana w wydawnictwie znajdującym się w wykazie MEiN lub
  • rozdział w monografii opublikowany w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw MEiN lub
  • redakcja monografii z poziomu II.

Minimalny próg dopuszczający wnioski do konkursu wynosi 70 pkt dla minimum 1 rezultatu liczonych do ewaluacji dla dyscypliny.

Okres realizacji grantów zgodnie z regulaminem (regulamin_2023) wynosi nie więcej niż 18 miesięcy.

Dopuszcza się możliwość przyznania nowego grantu osobie, która jest w trakcie realizacji grantu a do jego zakończenia zostało nie więcej niż 3 miesiące, pod warunkiem uwiarygodnienia osiągnięcia zakładanych rezultatów zadeklarowanych w poprzednim grancie (np. przedstawienie informacji o złożeniu artykułu do druku lub przedstawienie pdf przygotowywanej monografii).

Formularz  wniosku grantowego (formularz_wniosku_grantowego) wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: malgorzata.bak@kul.lublin.pl oraz papierowej (pokój C-340).

W załączeniu przekazuję Państwu wytyczne dotyczące opisu merytorycznego projektu badawczego (maksymalna objętość projektu merytorycznego może wynosić 4 strony znormalizowanego tekstu - 7200 znaków).

Termin składania wniosków na formularzach określonych w Regulaminie upływa 20.02.2023 r.

Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

 


Projekt s. prof. B. Zarzyckiej realizowany z programu "Doskonała Nauka" MEiN

PROJEKT S. PROF. B. ZARZYCKIEJ FINANSOWANY PRZEZ MEiN

01_znak_podstawowy_kolor_biale_tlo

 

Miło nam poinformować o realizowanym przez s. prof. Beatę Zarzycką  projekcie pt.: "Upowszechnienie w języku polskim i angielskim książki: Zmagania religijne. Uwarunkowania i funkcje."

Projekt finansowany jest z programu "Doskonała Nauka" Ministerstwa Edukacji i Nauki. Okres realizacji grantu: 17.12.2021-16.11.2023.

 

Serdecznie gratulujemy!