W Instytucie Psychologii KUL mieszczą się redakcje czasopism o charakterze ponadśrodowiskowym oraz wydawnictwa seryjnego Instytutu. Przegląd Psychologiczny jest indeksowany na liście ERIH, a dwa pozostałe czasopisma notowane są w rankingach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 


Autor: Wiesław Talik
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2012, godz. 21:50 - Agata Błachnio