RENATA ROSNER - usługi pilotażu

 

 

 

 
       

 


 

 

  • Połączenie praktycznych umiejętności przygotowania, promocji i sprzedaży produktu turystycznego z bogatą wiedzą na temat historii, geografii, polityki i innych elementów krajoznawstwa, otwiera absolwentom szerokie możliwości w wyborze kariery zawodowej.
  • Wysoki poziom wykształcenia ogólno-humanistycznego oraz umiejętności niezbędne do aktywnego uczestnictwa na rynku usług turystycznych wychodzą naprzeciw oczekiwaniom dynamicznie rozwijającej się dziedziny gospodarki związanej z szeroko rozumianą turystyką kulturową.
  • Należy pamiętać, że ochrona dziedzictwa kulturowego oraz jego promocja stały się we współczesnym świecie podstawowymi zadaniami zarówno jednostek administracji państwowej jak i samorządów.
  • Poszerzona oferta pracy dla absolwenta tego kierunku obejmuje podmioty animujące i promujące turystykę, biura podróży, agencje turystyczne oraz szeroki wachlarz instytucji działających na rzecz kultury jak muzea, skanseny, fundacje i stowarzyszenia.
  • Staranny dobór treści nauczania w połączeniu z praktycznym aspektem zajęć umożliwia przygotowanie się do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej.
  • Program studiów uwzględnia w treściach nauczania zakres tematyczny podstawowego szkolenia ogólnego dla kandydatów na przewodników turystycznych (Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r.)
  • Po otrzymaniu tytułu licencjata absolwent otrzymuje możliwość kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia (magisterium) w wybranej przez siebie uczelni, posiadającej w swojej ofercie edukacyjnej studia uzupełniające o pokrewnym profilu (np. historia, geografia, turystyka i rekreacja).

 

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji napisz e-mail szady@kul.lublin.pl lub zapytaj na ggGadu-Gadu skypeSkype Me™!

 

Zobacz też na

 

 

 

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2015, godz. 11:04 - Marcin Baranowski