Doktor Honoris Causa KUL abp Bruno Forte


Uchwała Senatu Akademickiego KUL z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL abp Brunonowi Fortemu
.
 

Senat Akademicki na wniosek Rady Wydziału Teologii z dnia 14 października 2003 r. w głosowaniu tajnym nadał tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Księdzu Profesorowi Brunonowi Fortemu, profesorowi Papieskiego Wydziału Teologicznemu św. Tomasza w Neapolu.

Poprzez nadanie tego tytułu Katolicki Uniwersytet Lubelski  pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla działalności Księdza Profesora Brunona Fortego – czołowego teologa współczesnej Italii, którego twórcze zgłębianie symboliki wiary, nadziei i miłości, prowadzące do integracji chrześcijaństwa Wschodu i Zachodu, stawia go w gronie najwybitniejszych teologów łączących wierność tradycji i otwartość na potrzeby współczesnego Kościoła.

 

Życiorys abp Bruno Forte


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona