Doktor Honoris Causa KUL abp Józef Kowalczyk


Uchwała Senatu Akademickiego KUL z dnia 25 stycznia 2001 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL abp. Józefowi Kowalczykowi.


Senat Akademicki, na wniosek Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji z dnia 23 stycznia 2001 roku, w głosowaniu tajnym jednogłośnie nadał tytuł Doktora Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Dr. Józefowi Kowalczykowi Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce.

Tytuł ten jest wyrazem uznania dla nacechowanego wielką troską o dobro Kościoła katolickiego w Polsce i dobro narodu wypełnianiu misji Nuncjusza Apostolskiego, dla osiągnięć w zakresie normalizacji sytuacji Kościoła w Polsce zarówno w stosunkach wewnątrzkościelnych, jak i w stosunkach między Państwem a Kościołem, a zwłaszcza w zakresie promowania nauki katolickiej na polskich uczelniach.

Życiorys abp. Józefa Kowalczyka

Laudacja (doc.)


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona