Doktor Honoris Causa KUL Bernd Rüthers


Wyciąg z protokołu nr 577 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL w dniu 22 października 1999 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Berndowi Rüthersowi.


Senat Akademicki, w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych Prof. Bernda Rüthersa w zakresie teorii prawa, Jego wysiłku oparcia prawa na systemie wartości moralnych zgodnie z nauką Kościoła, biorąc pod uwagę wyniki badań naukowych Profesora dotyczących budowania stosunków pracowniczych odpowiadających normom katolickiej nauki społecznej oraz przywołując Jego zasługi jako eksperta Konferencji Episkopatu Niemiec, na wniosek Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji z dnia 20 września 1998 r., po zapoznaniu się z opiniami recenzentów, w tajnym głosowaniu nadał Panu Profesorowi dr. Berndowi Rüthersowi tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

Życiorys prof. Bernda Rüthersa


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona