Uchwała Senatu Akademickiego KUL z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL dr. Bernhardowi Voglowi
.
 

Senat Akademicki KUL na wniosek rady Wydziału Nauk Społecznych nadał tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Dr. Bernhardowi Voglowi, wybitnemu mężowi stanu, wieloletniemu Ministrowi Nauki i Szkolnictwa oraz Premierowi Nadrenii – Palatynatu, a następnie Premierowi Turyngii.

Tytuł ten jest wyrazem uznania dla dokonań publicznych Dr. Bernharda Vogla, opartych na fundamentalnych zasadach i wartościach chrześcijańskich. Jest także wyrazem wdzięczności za wspomaganie nauki, którego udzielał wielokrotnie jako Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera.

 

Życiorys dr. Bernharda Vogla

Laudacja (doc.)

Przemówienie Doktora Honoris Causa (doc.)

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2011, godz. 14:08 - Liliana Kycia