Doktor Honoris Causa KUL bp Gerhard Ludwig Müller


Uchwała Senatu Akademickiego KUL z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL bp Gerhardowi Ludwigowi Müllerowi.


Senat Akademicki na wniosek Rady Wydziału Teologii z dnia 14 października 2003 r. w głosowaniu tajnym nadał tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jego Ekscelencji Gerhardowi Ludwigowi Müllerowi, Biskupowi Ratyzbony, profesorowi teologii dogmatycznej Uniwersytetu w Monachium.

Tytuł ten jest wyrazem najwyższego uznania dla wybitnej działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie teologii uniwersalistycznej, odkrywczej i odważnej, wiernej Chrystusowemu Orędziu, a także uznania dla jego pracy i postawy jako biskupa Kościoła, w tym bardzo aktywnego uczestnictwa w sprawach społecznych i publicznych Kościoła, a także na arenie międzynarodowej, które czynią z Niego wzór pasterza, uczonego i prawdziwego Syna Kościoła.

 

Życiorys bp. Gerharda Ludwiga Müllera

Laudacja (PL)

Lobrede (DE)


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona