Doktor Honoris Causa KUL Camillo Kardynał Ruini


Uchwała Senatu Akademickiego KUL z dnia 21 grudnia 2001 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL Camillo Kardynałowi Ruiniemu.


Senat Akademicki, na wniosek Rady Wydziału Teologii, nadał tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jego Eminencji Kardynałowi Camillo Ruiniemu, Przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Włoch.
Tytuł ten jest wyrazem najwyższego uznania dla działalności naukowej w dziedzinie teologii i filozofii, dla wielostronnej działalności kościelnej, talentu administracyjnego, jak również pastoralnej i dyplomatycznej troski Kardynała Camillo Ruiniego o sprawy Kościoła powszechnego. Ogrom tych działań, wierność i otwartość na obecne znaki czasu oraz całkowite utożsamienie się z Kościołem Chrystusowym kierowanym przez Papieża Jana Pawła II czyni z Kardynała C. Ruiniego osobę niezwykłą. Na szczególne podkreślenie zasługuje jego promocja posługi nauczania Ojca Świętego w krajach Europy Środkowo – Wschodniej. Z doświadczenia i dorobku Ks. Kardynała C. Ruiniego czerpie także Instytut Jana Pawła II wraz z całym Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, krzewiąc papieskie nauczanie w swojej działalności naukowo – dydaktycznej i wychowawczej.

 

Życiorys Camillo Kardynała Ruini

Laudacja (doc.)

Kolaudacja (doc.)

Przemówienie Doktora Honoris Causa (doc.)

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona