Wyciąg z protokołu nr 536 z posiedzenia Senatu Akademickiego KUL w dniu 4 listopada 1995 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL Pani Chiarze Lubich
.

Senat Akademicki w głosowaniu tajnym, na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych z dnia 26 października 1995 r., nadał p. Chiarze Lubich doktorat honoris causa za zasługi w zakresie działalności społecznej w ruchu Focolari oraz za inicjowanie nowej formy działalności gospodarczej zwanej ekonomią dóbr (nowa ekonomia).

 

Życiorys Chiary Lubich

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2010, godz. 10:56 - Liliana Kycia