Doktor Honoris Causa KUL Herb Gray


Uchwała Senatu Akademickiego KUL z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL Panu Herbowi Gray'owi.

 

Senat Akademickie, na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych, nadał tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Panu Herbowi Gray’owi, Wicepremierowi i Posłowi Parlamentu Kanady.

Tytuł ten jest wyrazem uznania dla całokształtu działalności Pana Herba Gray’a na niwie politycznej i społecznej, a także wyrazem wdzięczności za zasługi w zakresie wspierania rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego poprzez poparcie dla społecznej inicjatywy pomocy KUL-owi na terenie Kanady.

 

Życiorys Herba Gray'a

Laudacja (doc.)

Przemówienie Doktora Honoris Causa (doc.)


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona