Doktor Honoris Causa KUL Jan Gerard Maria Kardynał Willebrands


Wyciąg z protokołu nr 428  posiedzenia Senatu Akademickiego KUL z dnia 11 maja 1985 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL Janowi Gerardowi Marii Kardynałowi Willebrandsowi
.
 

Senat jednomyślnie zatwierdził uchwałę Rady Wydziału Teologicznego z dnia 6 maja 1985 r. o nadaniu doktoratu honoris causa Jego Eminencji Kardynałowi Janowi Gerardowi Marii Willebrandsowi, Przewodniczącemu Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan i Współprzewodniczącemu Międzynarodowej Komisji Mieszanej do Spraw Dialogu Teologicznego między Kościołami Rzymsko – Katolickim i Prawosławnym (...) dając wyraz głębokiego uznania za (...) zaangażowanie ekumeniczne w skali ogólnokościelnej oraz za znaczący wkład w dzieło zbliżenia Kościoła.

 

Życiorys Jana Gerarda Marii Kardynała Willebrandsa


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona