Doktor Honoris Causa KUL Jan Kardynał Król


Wyciąg z protokołu nr 354 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL z dnia 22 października 1977 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL Janowi Kardynałowi Królowi
.
 

Na wniosek Dziekana Wydziału Teologicznego, Senat Akademicki KUL w tajnym głosowaniu jednogłośnie zatwierdził – stosownie do przepisu § 42 Statutu KUL – uchwałę Rady Wydziału Teologicznego KUL z dnia 4 października 1977 r. o nadaniu księdzu Janowi Kardynałowi Królowi, Arcybiskupowi Filadelfii w USA tytułu doktora honoris causa w uznaniu jego zasług nad pogłębieniem kultury katolickiej wśród Polonii amerykańskiej.

 

Życiorys Jana Kardynała Króla


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona