Doktor Honoris Causa KUL Krzysztof Zanussi


Wyciąg z protokołu nr 626 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL w dniu 26 marca 2004 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. Krzysztofowi Zanussiemu.


Senat Akademicki, na wniosek Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 10. 12. 2003 r., w glosowaniu tajnym nadał tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Profesorowi Krzysztofowi Zanussiemu.
Tytuł ten jest wyrazem najwyższego uznania dla wybitnego dorobku artystycznego oraz działalności dydaktycznej i publicystycznej Pana Profesora Krzysztofa Zanussiego – znakomitego artysty, reżysera filmowego i producenta, który swą szeroko znaną twórczością zaskarbił sobie miano ambasadora kultury polskiej.

 

Życiorys prof. Krzysztofa Zanussiego

Wydawnictwo okolicznościowe (pdf)


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona